Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng .
#1
Testing ...... Tubing ....

Hello  Hello  Hello  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Xin Cám Ơn ! 
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • Be 3
Reply
#2
(05-12-2019, 11:00 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Testing ...... Tubing ....

Hello  Hello  Hello  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  :banana-skipping-rope-smiley-emotic
 

   Khờ khoẻ quá hen..  Clap
[-] The following 1 user Likes Be 3's post:
  • YeuAnhDaiKho
Reply
#3
Lạc vào rừng Bình minh chim hót .... 
Hello  Hello  Hello  Innocent
Xin Cám Ơn ! 
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • quexua
Reply
#4
Đi coi game ...
Xin Cám Ơn ! 
Reply
#5
Having fun in đà summer

Hello Hello Hello
Xin Cám Ơn ! 
Reply
#6
Chừng Khờ đám cưới cho Sầu làm phụ dâu nghen  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#7
(05-14-2019, 02:28 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Chừng Khờ đám cưới cho Sầu làm phụ dâu nghen  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4

Sầu có biết kéo váy không ?  Rollin
Xin Cám Ơn ! 
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • Lý Mạc Sầu
Reply
#8
(05-14-2019, 02:49 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Sầu có biết kéo váy không ?  Rollin

Câu này hình như có ý nghĩa khác, trả lời ko cho chắc  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#9
(05-14-2019, 03:04 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Câu này hình như có ý nghĩa khác, trả lời ko cho chắc  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tại dùng chữ phụ dâu cho soang .....

Chạy theo cô dâu kéo váy phụ ... váy cô dâu nặng ... cô dâu kéo theo không nỗi .... phụ kéo ....

Rollin Rollin Rollin Mặc chi mà dài lòng thòng ... mai mốt Khờ mặc quần đùi áo thung ... ăn không sợ bung chĩ ...
Xin Cám Ơn ! 
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • Lý Mạc Sầu
Reply