iPhone 10
#1
0
0
[Image: 8-AFB81-CB-652-B-4212-83-C7-FB141-A55-A5-C3.jpg]

[Image: 4-C8-FEEB1-90-E1-4-C57-87-DF-C8-FBD8-FAFEF8.jpg]
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
[-] The following 1 user Likes Bee's post:
  • Vâng
Reply
#2
0
0
Tuần vừa rồi vì cái vụ “trả lại em” làm V tốn hết 1 cái.[Image: 6-B78-AD93-301-B-4623-B05-C-17-FEEFE9-A0-DD.jpg]
Phú quý do Trời
[-] The following 1 user Likes Vâng's post:
  • Bee
Reply
#3
0
0
Trả lại em cái gì mà đến nỗi thay phone mới ?
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply