Tìm Bạn
(10-15-2020, 09:58 AM)Bella Wrote: Vậy chị để lại vì nguyên tắc này của  em đấy nhá LOL-4 LOL-4

Nghe đồn chị hay xoá thread/ posts...  Biggrin Nam ko thít làm vậy  Rollin
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
[-] The following 1 user Likes Anamit's post:
  • Bella
Reply
(10-15-2020, 10:00 AM)Anamit Wrote: Nghe đồn chị hay xoá thread/ posts...  Biggrin Nam ko thít làm vậy  Rollin

Nhìn ngay trước mắt đi chứ nghe đồn làm gì cưng... Shy Xóa posts hay threads đó không phải do sở thích của chị đâu, chị chỉ xóa khi thấy nó không có gì quan trọng đáng giữ hay vì một ai đó đã quoted lại lời chi nói rồi reply lại bằng giọng điệu không thân thiện thôi cưng...Ai lên án chị như thế nào về vụ xóa threads/posts đó thì mặc kệ, họ không thích thì đừng để ý tới chị là xong. Còn em thì khác...Em rất hòa đồng và thân thiện với mọi người nên chị phải nói cho em biết trước nếu chị muốn xóa, còn em không thích thì chị tôn trọng ý của em vậy thôi... Grinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 1 user Likes Bella's post:
  • Anamit
Reply
(10-15-2020, 10:15 AM)Bella Wrote: Nhìn ngay trước mắt đi chứ nghe đồn làm gì cưng... Shy Xóa posts hay threads đó không phải do sở thích của chị đâu, chị chỉ xóa khi thấy nó không có gì quan trọng đáng giữ hay vì một ai đó đã quoted lại lời chi nói rồi reply lại bằng giọng điệu không thân thiện thôi cưng...Ai lên án chị như thế nào về vụ xóa threads/posts đó thì mặc kệ, họ không thích thì đừng để ý tới chị là xong. Còn em thì khác...Em rất hòa đồng và thân thiện với mọi người nên chị phải nói cho em biết trước nếu chị muốn xóa, còn em không thích thì chị tôn trọng ý của em vậy thôi... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Clap Cheer Hug Tulip4 Tulip4 Tulip4
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply