ba a cua ma e
#1
0
0
cuoi chet nguoi  Lol[-] The following 1 user Likes Lộc's post:
  • TeaOla
Reply
#2
0
0
Clap Clap Clap 

Cười nhất là đoạn HL lấy cuộn giấy lau miệng "Đầu vào, đầu ra dùng cùng 1 thứ cho tiện..." Rolling-on-the-floor-laughing4 

Vậy mà một lát sau ổng kéo cuộn giấy ra...backflash...thôi lau bằng tay áo cho chắc ăn Lol Rollin Rollin

Reply