Chuyện gì
#1
Stock BA xuống thảm .
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply
#2
(04-08-2019, 01:01 PM)Bee Wrote: Stock BA xuống thảm .

 Astonished-face4 :face-with-tears-of-joy4:


Mình ko có BA stock..
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
[-] The following 1 user Likes SugarBabe's post:
  • Bee
Reply
#3
2 cô là gái đại gia.  Thumbs-up4
Phú quý do Trời
Reply
#4
(04-08-2019, 02:17 PM)Vâng Wrote: 2 cô là gái đại gia.  Thumbs-up4

còn tôi là đại già  :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:
It’s okay to fail multiple times; all I need is one opportunity to succeed.
Reply
#5
(04-08-2019, 02:39 PM)TeaOla Wrote: còn tôi là đại già  :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:

Ai mà nỡ lòng ...  Hug

Rollin
Phú quý do Trời
Reply
#6
Hôm nay BA xuống nữa .

Ai dữ OKTA thì vui lên $5 đồng .

Chúc mừng .
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
[-] The following 1 user Likes Bee's post:
  • guest1221
Reply