Người ấy là ai ?
#1
0
0
Biggrin

Bee đoán anh này là anh  BVCN =Bảo Vệ Chứng Ngỗng , nếu Bee đoán sai thì thôi nha .

[Image: AB01-B490-6-C18-4-F56-AA01-1029080862-E2.jpg]

Bee không biết copy hình đành phải up load lại từ bài post của chị Bella .
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
[-] The following 1 user Likes Bee's post:
  • Bella
Reply
#2
0
0
Anh này là anh quexua đang đem vịt ra chợ bỏ mối . Biggrin

Bee không biết copy hình trực tiếp phải upload từ bài post của chị Bella .


[Image: C331271-F-696-A-4-AE8-B81-D-90-BDAF217-EE3.jpg]
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
[-] The following 1 user Likes Bee's post:
  • Bella
Reply
#3
0
0
Lol Bee đoán đúng không hè ? Hello :face-with-tears-of-joy4:
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply
#4
0
0
Rollin Rollin Rollin
 
Sống là phải mạnh mẽ vươn lên
Cho dù bị tổn thương cũng không cho phép mình gục ngã!
(Khuyết Danh)


 [-] The following 1 user Likes Bella's post:
  • Bee
Reply
#5
0
0
(03-28-2019, 01:42 PM)Bella Wrote: Rollin Rollin Rollin

Chị Bella có chuyện vui hôm nay ? Chị cười cùng tội đồng loã với em chọc các anh chị . 2 chị em mình sẽ bị ăn đòn chung . Rollin
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply
#6
0
0
Đây chắc là chị YêuAnhDaiKho đi câu được cá lớn .

[Image: EDFE4-DED-9-CCE-49-FB-A46-A-8-E74-DA907261.jpg]
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply
#7
0
0
Đây là anh Tèo đi bán chuối .


[Image: ACC5-AA29-D221-41-D0-BF80-626-E29-B30-BAA.jpg]
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply
#8
0
0
Bee,

Chơi ác, dám quăng 3 anh này dưới gầm xe đò.

To 3 anh,  Rollin  Rollin  Rollin
[-] The following 1 user Likes Vâng's post:
  • Bee
Reply
#9
0
0
(03-28-2019, 04:45 PM)Vâng Wrote: Bee,

Chơi ác, dám quăng 3 anh này dưới gầm xe đò.

To 3 anh,  Rollin  Rollin  Rollin

Cười cũng mang tội đồng loã . Lol
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply
#10
0
0
(03-28-2019, 05:08 PM)Bee Wrote: Cười cũng mang tội đồng loã . Lol

Vâng sẽ tránh xa ra Bee.  78
Reply