Các Bạn và Cá Hát Cho Vui...
0
0
(09-12-2019, 06:30 AM)guest1221 Wrote: biết rồi ... khỗ quá .... nói mãi chair-to-the-head  chuyện này vũ như cẫn mà Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  ... thôi đi hát " Biết Nói Gì Đây " Rollin Rollin........à , cái hình yellow emoji là anh G phải không ............. Thinking-face4

...ai đâu mà " vũ nữ " như vậy .....thôi Crush chỉ dùng cái này thôi hà  vahidrk1

Dance


Biết ra sao, ngày sau...
Reply