Các mods của bếp ơi
#1
Mình thấy nên tạo riêng topic sưu tầm các mónchay ở lục mục :để kiếm nhanh hơn.

Thanks
Reply
#2
Biggrin Biggrin Biggrinhttp://vietbestforum.com/showthread.php?tid=233CN theo link naỳ chưa?


[Image: in-Collage-20190314-205633549.jpg]


Minh̀ cũng chưa biêt organize sao nưã sis...


ACE vô coi...góp y' cho minh̀ nha 

minh̀ và cać mods khác sẽ chĩnh laị cho dễ tìm baì hơn  Biggrin

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply
#3
(03-14-2019, 07:54 PM)cook1 Wrote: :biggrin: :biggrin: :biggrin:http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=233CN theo link naỳ chưa?


[Image: in-Collage-20190314-205633549.jpg]


Minh̀ cũng chưa biêt organize sao nưã sis...


ACE vô coi...góp y' cho minh̀ nha 

minh̀ và cać mods khác sẽ chĩnh laị cho dễ tìm baì hơn  :biggrin:
Mới coi xong, mods nói mới biết, phải coi một hồi mới thấy các món chay nằm tuổt phía dưới .

Mình có thể chia ra topic riêng biệt cho tiện tìm kiếm nha mods .
Reply
#4
Biggrin

caí naỳ đễ minh̀ kêu Supermod kia làm

minh̀ ko biêt làm sis CN


Biggrin

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply
#5
(03-14-2019, 08:13 PM)cook1 Wrote: Biggrin

caí naỳ đễ minh̀ kêu Supermod kia làm

minh̀ ko biêt làm sis CN


Biggrin
 Có việc làm cho super mods rồi, pha một bìnhcafe thức tới sáng luôn luôn  Rollin
Reply
#6
(03-14-2019, 08:26 PM)Chân Nguyệt Wrote:  Có việc làm cho super mods rồi, pha một bìnhcafe thức tới sáng luôn luôn  Rollin

Rollin

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply
#7
(03-14-2019, 08:26 PM)cook1 Wrote: Rollin

Mod này cũng nhanh như chớp Rollin
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • cook1
Reply