Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Stocks
#1
PLNT cứ lên hoài không thấy rớt 

PYPL lên gần $100/share  Thumbs-up4
Phú quý do Trời
Reply
#2
Hôm nay Market đõ lè luôn ......

Stock cũa em có bị ãnh hưỡng gì không Vâng ? 

Mọi người Ok chứ ? 

Mong rằng không sao .....

Thinking of all you ..... Innocent
Xin Chúa Ở Cùng Con !

Heavy-black-heart4
Reply
#3
K,

Khấn trọn đời mà được việc hơn!!!!
Phú quý do Trời
Reply