Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Cho hỏi
#16
Sorry Lsv,

Vâng chết ở VB rồi. Chịu hổng thấu với mấy cô trong đây. 

Ác qúa!
Phú quý do Trời
Reply
#17
(03-14-2019, 03:19 PM)Vâng Wrote: Sorry Lsv,

Vâng chết ở VB rồi. Chịu hổng thấu với mấy cô trong đây. 

Ác qúa!

Bên này ít nam , Vâng sẽ được ăn nhon  Rollin
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Reply
#18
(03-14-2019, 03:50 PM)Bee Wrote: Bên này ít nam , Vâng sẽ được ăn nhon  Rollin

Rollin Rollin

Xin lỗi- Bee là Nam/ Nử

Có thấy nick nhưng ko biết xưng hô ra sao? Nếu ko ngại, thì cho tụi mình biết
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
[-] The following 1 user Likes SugarBabe's post:
  • Bee
Reply
#19
(03-14-2019, 03:56 PM)SugarBabe Wrote: Rollin Rollin

Xin lỗi- Bee là Nam/ Nử

Có thấy nick nhưng ko biết xưng hô ra sao? Nếu ko ngại, thì cho tụi mình biết

Là nữ đó sis sugar , Bee chuộng hoà bình hơn chiến tranh 
Thấy hết khói lửa là mừng rồi .  Biggrin
Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
[-] The following 1 user Likes Bee's post:
  • SugarBabe
Reply
#20
(03-14-2019, 04:54 PM)Bee Wrote: Là nữ đó sis sugar , Bee chuộng hoà bình hơn chiến tranh 
Thấy hết khói lửa là mừng rồi .  Biggrin

Biggrin Lol
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply
#21
(03-14-2019, 04:54 PM)Bee Wrote: Là nữ đó sis sugar , Bee chuộng hoà bình hơn chiến tranh 
Thấy hết khói lửa là mừng rồi .  Biggrin

Ủa ! Hình như bee là lưỡng tính mà ta????

Please Please
Face-with-rolling-eyes4
Reply