ĐỐ VUI
#1
0
0
Con gì sau khi tắm nắng là được đổi tên? 
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 2 users Like Xí Xọn's post:
  • Amazing Grace, Bee
Reply
#2
0
0
Con gì cho ăn thì chết, bỏ đói lại sống?
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • Amazing Grace
Reply
#3
0
0
Con gì đi vòng quanh Trái Đất dù nằm yên một góc?
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • Amazing Grace
Reply
#4
0
0
Con cá tắm nắng xong thành con khô . Confused
[-] The following 2 users Like Bee's post:
  • Amazing Grace, Xí Xọn
Reply
#5
0
0
(03-09-2019, 12:36 AM)Xí Xọn Wrote: Con gì đi vòng quanh Trái Đất dù nằm yên một góc?

Con trăng ?
Reply
#6
0
0
(03-09-2019, 12:36 AM)Bee Wrote: Con cá tắm nắng xong thành con khô . Confused

Đúng á sis Bee.  10_point Clap

Còn hai câu nữa á sis.
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#7
0
0
(03-09-2019, 12:37 AM)Bee Wrote: Con trăng ?Hổng phải sis.  Rollin
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#8
0
0
(03-09-2019, 12:35 AM)Xí Xọn Wrote: Con gì cho ăn thì chết, bỏ đói lại sống?

Lol Piggy bank
Reply
#9
0
0
(03-09-2019, 12:36 AM)Xí Xọn Wrote: Con gì đi vòng quanh Trái Đất dù nằm yên một góc?

Con tem Rolling-on-the-floor-laughing4
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply