Có ai muốn
Clear water đó anh Quê ... 
rất yên tịnh ...
Mấy cái lò so là đồ cắm cây cần câu đó anh ...

Đây là 2 cái cầu vồng ...

[Image: D08-EAE0-A-09-B4-4363-8-A22-7-A1-F587480-C8.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • quexua
Reply
(04-28-2019, 02:19 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Clear water đó anh Quê ... 
rất yên tịnh ...
Mấy cái lò so là đồ cắm cây cần câu đó anh ...

Đây là 2 cái cầu vồng ...

[Image: D08-EAE0-A-09-B4-4363-8-A22-7-A1-F587480-C8.jpg]

Double rainbow?  Nice, ít khi thấy ... 

Dường như Khờ đang ngồi câu cá? vui quá hén, cám ơn đã cho coi chút xíu đất, bờ ... nó gợi cảnh hơn, ...

Người ta nói muốn câu cá được, phải có tay sát cá, nghĩa là hấp dẫn được cá, còn không thì câu hoài cá không ăn mồi, không biết có đúng không?

Ở ngoài thiên nhiên thích quá ... có câu được nhiều cá không?
Reply
Anh Quê , 

Anh biết làm sao bõ video lẻn không ? Khờ quay video bõ lên đây xem ... bên ngoài ngồi nghe tiếng nước ... tiếng cá nhãy ... rất là relax ... ngồi nơi này bao nhiêu phiền mưộn tan biến ... khiến mình dễ ngũ gục lắm ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(04-28-2019, 05:05 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh Quê , 

Anh biết làm sao bõ video lẻn không ? Khờ quay video bõ lên đây xem ... bên ngoài ngồi nghe tiếng nước ... tiếng cá nhãy ... rất là relax ... ngồi nơi này bao nhiêu phiền mưộn tan biến ... khiến mình dễ ngũ gục lắm ....

Anh quê đang đi lể. Để tối về sẽ nói về upload video nhé. Hoặc Tea hay TM có thể giúp dùm Khờ?  Cheer
[-] The following 1 user Likes quexua's post:
  • YeuAnhDaiKho
Reply
(04-28-2019, 05:12 PM)quexua Wrote: Anh quê đang đi lể. Để tối về sẽ nói về upload video nhé. Hoặc Tea hay TM có thể giúp dùm Khờ?  Cheer

Ok Thank you anh , đễ Khờ mò ... vào mạng đọc
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Dạo này trời ấm nên Khờ trồng rau ....

[Image: C51-C6472-C89-A-460-C-81-DD-6-C2-F89652823.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Vườn rau nho nhõ ...
Cây cõ xinh xinh
Khờ hay đứng rình ...
Xem hoa xem cõ ....
Ong bướm thập thò ...

[Image: 6-DB76-D9-B-6769-409-C-BDC6-EC00565-A96-F4.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
[Image: DCCB667-F-8807-4754-887-B-EF742-B549-D8-F.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Người ta câu cá có cha con ....
Còn tôi câu cá ....có Ba và mẹ ...

[Image: IMG-2199.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(04-29-2019, 03:18 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Người ta câu cá có cha con ....
Còn tôi câu cá ....có Ba và mẹ ...

[Image: IMG-2199.jpg]
Ko biết mình già chậm tiêu hay sao, ko hiểu Khờ muốn nói gì  Rollin
Reply
(04-29-2019, 03:43 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Ko biết mình già chậm tiêu hay sao, ko hiểu Khờ muốn nói gì  Rollin

Rollin Khờ lâu lâu buồn ngũ nói linh tinh ....

2 người trên tàu câu cá là 2 cha con ....

Khờ ngồi trên pier câu cá với Tía và Mẹ l..

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Mỗi khi vào bếp nấu ăn xong ....lau chùi bếp xong là mõi tay mệt ....sạch sẽ xong ngồi xuống ăn mới ngon ....

[Image: F198-EE7-D-F75-A-4-CF7-9148-767-CB361-D051.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Rữa rau ...

[Image: 024008-B1-AF85-4-C0-E-A03-E-9206-FC0-EF301.jpg]

[Image: 1-FB60-C0-F-FA56-4335-A920-8-E4-FDE3-E3-A32.jpg]

[Image: 40061377-B368-47-B1-B5-BB-0968-CE024678.jpg]

[Image: 92544-B83-E602-4676-ACAD-3-F0-BB0-B0-CE90.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • quexua
Reply
Cá mới câu ......

Không phãi Khờ câu ...

[Image: 87-DD5112-A50-B-4-F7-B-972-D-434-A17845-A7-F.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • SugarBabe
Reply
[Image: IMG-2094.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply