Bình minh nơi xứ lạ xa quê
Màu hồng tím mờ mờ hư ảo
Đời là giấc mộng dài mơ dạo
Để một ngày về cõi hư vô…
Tác Giả: ‎Xa Nhung


GOOD FRIDAY - EASTER SUNDAY


Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply


Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply

https://www.youtube.com/watch?v=-7fHnnqre1o    Rose4
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
The 6 miracles of Calvary


1. Darkness


2. Tearing of the Temple Veil


3. Earthquake


4. Open Graves


5. Grave Clothes


6. Walking dead
từ từ , Vân sẽ nói sâu vào những videos này 

Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply

https://www.youtube.com/watch?v=R5vkQqlDdj0     Rose4
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
Mình nghe những cái tên như ... Gethsemane ... Golgotha ... Calvary ... The Place of the Skull


Confused


GETHSEMANE ... là tên cái vườn mà Chúa Jesus cầu nguyện , và bị bắt tại đó


ĐỒI GOLGOTHA (Giăng 19:17 - tiếng Hơ bơ rơ - Aramaic) = MOUNT CALVARY (Luke 23:33 - chỉ dùng duy nhất trong King James Version cho cùng 1 vị trí) = THE PLACE OF THE SKULL (tiếng Việt kêu là Cái Sọ) ... là tên của cùng 1 địa danh , là nơi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá (hay còn gọi là ... crucified)*****


Giăng 19:16-18 (NIV)

16 Người bèn giao Ngài cho chúng đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy, chúng bắt Ngài và dẫn đi. 

17 Ðức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha
18 Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Ðức Chúa Jêsus ở chính giữa. 
16 Finally Pilate handed him over to them to be crucified. So the soldiers took charge of Jesus. 
17 Carrying his own cross, he went out to the place of the Skull (which in Aramaic is called Golgotha).
18 There they crucified him, and with him two others—one on each side and Jesus in the middle.

Luke 23:33 (KJV)

33 And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
Có 1 điều interesting ở đây .... nếu Vân chứng minh được


MOUNT CALVARY CHÍNH LÀ MOUNT MORIAH


thì điều này sẽ cho thấy


NƠI JESUS BỊ CRUCIFIED ... CŨNG CHÍNH LÀ ..... NƠI ABRAHAM DẪN ISAAC TỚI KHI ÔNG BỊ CHUÁ THỬ THÁCH XEM ÔNG CÓ VÂNG LỜI CHUÁ KHÔNG [Image: fa1361bab7d3ebb07cc2a09ee3145b04.jpg]
nhìn hình này , mình sẽ thấy điểm cao nhất của Mount Moriah , chình là Mount Calvary , hay còn gọi là Đồi Golgotha , hay còn gọi là The Place of the Skull

như vậy có nghĩa là ... 2 SỰ KIỆN NÀY XÃY RA CÙNG 1 CHỔ , NHƯNG CHỈ CÁCH NHAU MẤY NGÀN NĂM


- Chuyện của Isaac ... Isaac đả bị cha mình dẩn tới "Mount Moriah" , ông ngoan ngoãn đi theo , ngoan ngoãn cho tới giờ phút cuối cùng ... nhưng Isaac đả không chết , mà Isaac được thay thế vào đó là con Ram ... Sáng thế ký 22 

- Chuyện của Chúa Jesus ... Chúa Jesus đả bị cha mình dẩn tới "Mount Calvary" , Ngài ngoan ngoãn đi theo , ngoan ngoãn cho tới giờ phút cuối cùng ... khác với Isaac , Chúa Jesus phải chết , chứ không có con vật nào có thể chết thay thế Ngài được
Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
SUNDAY EASTERTrong khi những tôn giáo khác thờ những người ... chết rồi , thì không sống lại được nữa

Nhưng Chúa Jesus , chết 3 ngày sau , thì Ngài sống lại ... không tính trên 24 x 3 = 72 hours .. mà tính trên ... chiều thứ sáu , thứ bảy , chủ nhật 

Sáng chủ nhật , những người đàn bà tới mộ để ướp xác Ngài , thì thấy tảng đá chận mộ đả được lăn qua , và ngôi mộ trống ... đồng thời họ gặp những thiên sứ cho họ biết là Chúa đả sống lại , đang chờ các môn đồ ở Galilee , họ hãy về báo cho các môn đồ biết mà tới gặp NgàiNẾU CHUÁ JESUS KHÔNG SỐNG LẠI , THÌ CHRISTIANITY SẼ KHÔNG TỒN TẠI 

NHƯNG CHUÁ JESUS ĐẢ SỐNG LẠI , NGÀI ĐẢ CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT , SỰ CHẾT KHÔNG KỀM GIỮ NGÀI ĐƯỢC
Công vụ 2:24

24 Nhưng Ðức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó. 
[Image: d3770356a7b1793c22a0d73454fc4659-christi...n-quot.jpg]
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
[Image: hqdefault-29.jpg]
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
[Image: images-42.jpg]
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply


Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply


Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply


Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply