Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Hỏi cách gởi Video và upload hình.
#61
(03-20-2019, 08:43 AM)tuyetvan Wrote:


Vân coi cái video này về iphone 6 , để Vân kể lại steps chậm chậm cho DA nha


- DA thấy cái icon PHOTO ... là cái icon giống như hinh cái bông ... mở video ở 0:14 coi ... bấm vào cái icon PHOTO

- thì hiện ra những hình mình có ... mình thích hình nào , thì bấm hình đó , nó sẻ có cái dấu check mark 

- xong DA bấm lên chữ MAIL ... 

- nó hiện lên email , xong DA đánh email address của mình vào chử TO ....

- click SEND

DA có biết send email từ iphone ko ??


Diệu Âm theo cách Tuyết Vân chỉ làm thì đã bỏ hình từ iphone 6 vô email trong computer được rồi. Vậy giờ làm sao đem cái hình trong computer đó để upload vô account của paypal ?
Reply