Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


HTD có đôi lời với PVy
#1
Chào em Phuong Vy.

Đuọc em nhắn tin dùm cho chị HSM, anh đây tự nhiên ngủ hỏng đuọc ...hỏng hiểu tại sao nữa.. anh có giác quan thứ

 6 nghe tiếng nói của em quen quen .. nhưng thôi đó là giác quan thứ 6 nào có đúng đâu phỏi hong emm.. Anyway, anh HTD cũng chúc em ngủ ngon mộng đẹp .. và đêm mai em có 1 bữa tối Valantine đầy  hạnh phúc nhé..

Anh HTD
Reply