Bình minh nơi xứ lạ xa quê
Màu hồng tím mờ mờ hư ảo
Đời là giấc mộng dài mơ dạo
Để một ngày về cõi hư vô…
Tác Giả: ‎Xa Nhung


To Supermod
#1
vậy thì dẹp mẹ vụ cho GUESTS đi, mang tiếng cho GUESTS mà reply không được để làm gì, system như hạch không biết sửa đổ thừa tại spam filter, do you need help ? I can help you
Reply