Bình minh nơi xứ lạ xa quê
Màu hồng tím mờ mờ hư ảo
Đời là giấc mộng dài mơ dạo
Để một ngày về cõi hư vô…
Tác Giả: ‎Xa Nhung


Mỗi lần reply phải ra thread mới
#1
Where is admin ?

Mỗi lần reply phải ra thread mới, có make sense không ??
Reply
#2
Admin đi vacation chưa về bạn ơi
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#3
(02-13-2019, 12:50 PM)sucker Wrote: Where is admin ?

Mỗi lần reply phải ra thread mới, có make sense không ??

Register and use regular nicks.  The spam filter is in place to handle spammers.
[-] The following 1 user Likes supermod's post:
  • Phương Vy
Reply