Nhắc lại chuyện xưa với bạn Guest 1221.
#1
Diệu Âm mới đọc bên xóm tào lao về việc một cái thread của bạn Houston cowboy bị xoá có liên quan tới bạn Guest 1221, bên đó post lên nguyên cái thread đó mà họ đã copy lại được làm DA nhớ lại một việc xưa ở Vietfun. Hồi đó DA rất phục người có cái nick Guest 1221 mà lúc đó không nói ra dù từ đó cho đến nay DA vẫn không biết nick này là người thế nào vì người này không 8888 với ai. Hôm nay cho Diệu Âm nghiêng mình kính phục bạn Guest 1221 về câu chuyện cũ đó. Diệu Âm chơi trên net rất lâu nhưng chưa bao giờ phục ai ngoài người có cái nick Guest 1221 này đã thể hiện như trong lần đó ở Vietfun. Đố bạn Guest 1221 Diệu Âm đã phục bạn về chuyện gì ?
Reply