Nhạc Thánh Ca
#46
Anh A.G

Thiet tình Biggrin
Reply
#47
Lặng 

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#48
wwow ....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#49
Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an
Cho miền Trung qua phút nguy nan🙏🙏Hỏi thế gian tình là chi chi ...
[-] The following 2 users Like LMS's post:
  • Ech, Ngại đạn.
Reply
#50
[Image: Nem-Da2000.jpg]


Please
[Image: Signature2.gif]
[-] The following 1 user Likes NhuCanhVitBay's post:
  • Dan.
Reply
#51


Hỏi thế gian tình là chi chi ...
[-] The following 2 users Like LMS's post:
  • Dan., Ech
Reply
#52
Please
[Image: Signature2.gif]
[-] The following 2 users Like NhuCanhVitBay's post:
  • Dan., LMS
Reply
#53Please
[Image: Signature2.gif]
[-] The following 2 users Like NhuCanhVitBay's post:
  • Dan., LMS
Reply
#54
Hát thánh ca vào mùa chay, để cảm nhận về tình yêu của ngài....Please
[Image: Signature2.gif]
[-] The following 1 user Likes NhuCanhVitBay's post:
  • LMS
Reply