Hỏi Turbotax....
#1
Câu hỏi số 1:

Nên dùng free online link or đi mua, thấy Costco bán $40/cái .

Tính save money nhưng sao sợ sợ.... Các ace thấy sao  Confused

Reply
#2
(01-14-2019, 12:19 PM)Mimo Wrote: Nên dùng free online link or đi mua, thấy Costco bán $40/cái .

Tính save money nhưng sao sợ sợ.... Các ace thấy sao  Confused

chị sợ link free online bị hack info hay sao ?

em dung Turbo tax free khoang 5-6 năm nay rồi ....
[-] The following 1 user Likes Gracie's post:
  • Mimo
Reply
#3
(01-14-2019, 12:59 PM)Gracie Wrote: chị sợ link free online bị hack info hay sao ?

em dung Turbo tax free khoang 5-6 năm nay rồi ....

Yes Gracie nhưng đâu phải link nào cũng free 100%, hình như cũng phải trả money for fee something nhưng rẻ hơn .

Reply
#4
Hmm....    Nên vào Costco mua cho chắc ăn .....    Vì mua $40 thì họ cho free 1 state .....    Nhiều chỗ cho free rồi chặt, rồi chém vào state hay federal form ....  thì cũng như không ....     Ngoài ra mình dùng đồ free ....  và có thể mình cũng sẽ cho họ free những informations của mình .....   để sang năm họ tự khai thuế, tự lấy tiền mình về để họ được sài free luôn .....

Có nhiều trường hợp năm ngoái ....  người ta bị rồi ....  khi người ta đi khai thuế...  thì sở thuế nói đã khai rồi và lấy tiền về rồi ....  nếu muốn thì phải khai đơn điều chỉnh ....   Mà chỉnh cái gì được vì .... tiền đã bay đi về chỗ khác rồi ...  

Cho nên đi mua trong Costco ....  để rồi tự khai, tự làm cho nó lành ....   Until then ...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
[-] The following 1 user Likes ngap_ruoi's post:
  • Mimo
Reply
#5
Thanks Gracie và anh NR Tulip4 

Câu hỏi số 2 :

 - Hai vợ chồng, người có lương cao và 1 người có lương thấp thì nên khai thuế chung hay riêng? Lợi và hại ?

Hỏi giùm cho vợ của chồng nhỏ bạn? Wink

Reply
#6
(01-15-2019, 12:42 PM)Mimo Wrote: Thanks Gracie và anh NR Tulip4 

Câu hỏi số 2 :

 - Hai vợ chồng, người có lương cao và 1 người có lương thấp thì nên khai thuế chung hay riêng? Lợi và hại ?

Hỏi giùm cho vợ của chồng nhỏ bạn? Wink

Mimo,

1/ Nếu Mimo khai thuế online với một website được sở thuế công nhận) thì đâu cần tốn tiền mua Turbotax ? Có lẽ chỉ có người làm Dịch Vụ Khai Thuê' mới cần mua Turbo Tax .
2/ Vợ chồng khai thuế riêng bao giờ cũng bị thiệt ....

Cho mình gởi lời thăm vợ của chồng nhỏ bạn Mimo nghen !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#7
(01-15-2019, 12:42 PM)Mimo Wrote: Thanks Gracie và anh NR Tulip4 

Câu hỏi số 2 :

 - Hai vợ chồng, người có lương cao và 1 người có lương thấp thì nên khai thuế chung hay riêng? Lợi và hại ?

Hỏi giùm cho vợ của chồng nhỏ bạn? Wink

Hmm....   Nếu 1 người lương cao và 1 người lương thấp.....   thì nên khai chung .....    Nếu có con thì cũng nên khai chung để lấy tiền child credit....  Nếu có thiếu tiền mượn (aka loan) thì có thể khai tiền lời để lấy lại 1 ít ...  thì cũng nên khai chung ....    Nếu trả tiền mượn tiền đi học thì có thể khai được .....  Vì sẽ có lợi hơn và lấy tiền vê nhiều hơn ....  

Nếu khai riêng thì ....  không được lợi vì không có lấy được child credit......    Không khai được số tiền lời và sẽ không có trừ được đồng nào .....   Tiền lời cho việc học cũng không khai được.... 


Chừng nào nên khai riêng ....     Nếu 2 người  lương tương đối bằng nhau ....  mà 1 người có tiền bill bảo hiềm qua nhiều ...  thì nên khai riêng ...   Thí dụ ....   mỗi người làm được $100K và 1 trong 2 người tiền vào bịnh viện mất $50K...    Thì nên khai riêng ....   

Vì khai chung họ lấy tổng cộng tiền thu vào lá $200K và tính phần trăm thuế (2019 = 10%)...   là 2 vợ chồng khai chung thì .... số tiền khai được là $30K....    Vì 10% của? $200K là $20K .....   và tiền bill bịnh viện là $50K ...  thì lấy $50K - $20K = $30K ...  tức chỉ khai được $30K vào tiền thuế để được trừ ra ....

Nếu khai riêng thì ....  10% của $100K là $10K ....  và lấy sôt tiền bill bịnh viện là $50k - $10K...    Thỉ người đó được khai $40K vào thuế để được trừ ra nhiều hơn ... 


Còn vào những năm nay thì ....    tiền trừ cho hay 2 người tính ra cũng đồng đều ....   có nghĩa là 1 người được trừ $3K thì 2 người được trừ $6K  (thí dụ standard deduction là $3K)....  

Chắc chỉ có vậy thôi ...        Nếu có Turbo Tax....   Thì đánh mấy con số đó vào ....   để coi khai kiều nào lợi ....     Nhưng đừng có gởi lầm đơn khai thuế là được rồi ....    Hahahahahahahahaha...   Until then ...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
#8
(01-15-2019, 03:19 PM)Chàng Hiu Wrote: Mimo,

1/ Nếu Mimo khai thuế online với một website được sở thuế công nhận) thì đâu cần tốn tiền mua Turbotax ? Có lẽ chỉ có người làm Dịch Vụ Khai Thuê' mới cần mua Turbo Tax .
2/ Vợ chồng khai thuế riêng bao giờ cũng bị thiệt ....

Cho mình gởi lời thăm vợ của chồng nhỏ bạn Mimo nghen !

Hmm....     Không đúng lắm ....    Nhiều chỗ cho mình khai free....   Nhưng tới lúc nộp thì họ tính tiền nộp bài dùm ...   Giống như Turbo Tax ... họ cho free 1 tiểu bang ....   nhưng nếu mình muốn gởi đi thì họ sẽ tính tiền ....    Còn in ra và tự gởi đi thì free....  Mà cũng có nhiều website không cho mình free download để in ...      Nhưng điều cần thiết nên biết là ...  họ chỉ cho khai free simple form thôi .... 

Và nếu mình chỉ khai bình thường có tính tiền lời mua nha hay chơi stock thì mua loại  Turbo Tax deluxe ....   nếu có nhà cho mướn hay đầu tư thì mua loại premier ....  nếu mở hãng, hay tự làm chủ thì mua self-employed............    Nếu chỉ làm simple form thì có thể download free ....  Nói cách khác simple form thì chỉ khai standard deduction mà thôi ....  

Còn khai chung hay riêng thì đã viết phía trên rồi ....    Until then ...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
#9
(01-15-2019, 03:19 PM)Chàng Hiu Wrote: Mimo,

1/ Nếu Mimo khai thuế online với một website được sở thuế công nhận) thì đâu cần tốn tiền mua Turbotax ? Có lẽ chỉ có người làm Dịch Vụ Khai Thuê' mới cần mua Turbo Tax .
2/ Vợ chồng khai thuế riêng bao giờ cũng bị thiệt ....

Cho mình gởi lời thăm vợ của chồng nhỏ bạn Mimo nghen !

 
 Mm thấy có website họ charge tiền đó như web này
 http://www.rarefile.net/hoz1djbyfmpn/Tur...s.2018.rar
 
Họ charge for premium-member # $13/tháng." Vợ của chồng nhỏ bạn Mimo" gởi lời thanks anh CH nha... :handshake_1f91d:
 Nhà Mm thì khai chung không hà, ox không chụi khai riêng vì mắc công làm 2 bộ... Full-moon-with-face4 

Thanks anh CH

Reply
#10
(01-15-2019, 03:39 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Nếu 1 người lương cao và 1 người lương thấp.....   thì nên khai chung .....    Nếu có con thì cũng nên khai chung để lấy tiền child credit....  Nếu có thiếu tiền mượn (aka loan) thì có thể khai tiền lời để lấy lại 1 ít ...  thì cũng nên khai chung ....    Nếu trả tiền mượn tiền đi học thì có thể khai được .....  Vì sẽ có lợi hơn và lấy tiền vê nhiều hơn ....  

Nếu khai riêng thì ....  không được lợi vì không có lấy được child credit......    Không khai được số tiền lời và sẽ không có trừ được đồng nào .....   Tiền lời cho việc học cũng không khai được.... 


Chừng nào nên khai riêng ....     Nếu 2 người  lương tương đối bằng nhau ....  mà 1 người có tiền bill bảo hiềm qua nhiều ...  thì nên khai riêng ...   Thí dụ ....   mỗi người làm được $100K và 1 trong 2 người tiền vào bịnh viện mất $50K...    Thì nên khai riêng ....   

Vì khai chung họ lấy tổng cộng tiền thu vào lá $200K và tính phần trăm thuế (2019 = 10%)...   là 2 vợ chồng khai chung thì .... số tiền khai được là $30K....    Vì 10% của? $200K là $20K .....   và tiền bill bịnh viện là $50K ...  thì lấy $50K - $20K = $30K ...  tức chỉ khai được $30K vào tiền thuế để được trừ ra ....  

Nếu khai riêng thì ....  10% của $100K là $10K ....  và lấy sôt tiền bill bịnh viện là $50k - $10K...    Thỉ người đó được khai $40K vào thuế để được trừ ra nhiều hơn ... 


Còn vào những năm nay thì ....    tiền trừ cho hay 2 người tính ra cũng đồng đều ....   có nghĩa là 1 người được trừ $3K thì 2 người được trừ $6K  (thí dụ standard deduction là $3K)....  

Chắc chỉ có vậy thôi ...        Nếu có Turbo Tax....   Thì đánh mấy con số đó vào ....   để coi khai kiều nào lợi ....     Nhưng đừng có gởi lầm đơn khai thuế là được rồi ....    Hahahahahahahahaha...   Until then ...   Good Luck...

 Anh NR,
 Chắc her sợ vụ tăng bracket thuế nếu cộng chung lại.
 Mm mới đi google thấy vầy:
The same small increases will also be added to all filing status brackets, like Married Filing Jointly:
2018's:
[Image: https%3A%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2F...8_CONF.jpg]

 Mm thấy khai chung cho rồi, bày đặt riêng làm gì cho mệt.
 Thank anh NR giải thích tỉ mỉ... Tulip4

Reply
#11
Hmm....   MM....   Không có chi và cũng không có gì ....      Năm 2018 hình như chỉ còn có 4 cái brackets thay vì 7 cái cho năm trước đó...   Có nghĩa làm sao ....    Có nghĩa ai làm tiền lương thấp trong cái bracket thì lấy đem về nhiều tiền ....   ai tiền lương cao trong cái bracket đó thì lỗ ....    Và tiền lời cho loan nhà chỉ được khai $10K cho những ai mới mua nhà trên $500K...  còn ai mua những năm về trước thì vẫn được khai như cũ.....   Ngoài ra còn nhiều luật lệ thay đổi .... cho nên tạm thời .....  nói chung là có lẽ năm nay ai cũng đem về được ít tiền nếu có để đem về .....  ai mà nợ thuế thì sẽ bị trả cao hơn năm ngoái ....

Hiện tại còn có nhiếu thứ chưa biết được ....   Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
#12
Anh Ngáp,
 Cái deduction cũng khác ...
This is the 2018 standard deduction table:

[Image: https%3A%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2F...8_CONF.jpg]

Vd Married, khai chung là deduct tới $24,000 thôi nếu có thêm charity or others thì cũng là nhiêu đó thôi phải không anh NR..

Reply
#13
Hmm....    Nếu Ngáp không lầm thì ....   đại đa số người nào mới mua nhà hay mới mượn nợ thì .....   cũng sẽ khai để lấy standard deduction ...  chỉ có người làm và đóng thuế nhiều hay mượn nợ trước 2018 .... thì sẽ khai itemized vì họ sẽ được khai và trừ bớt tiền lời vì họ vẫn được khai hết số tiền lời của nhà bank, của thuế đất, vv ....

Vì vậy .....   nếu hồi trước số người khai itemized nhiều để lấy về nhiều tiền hơn ....  nhưng năm nay vì những cái brackets nên có thể họ sẽ khai standard deduction để lấy về nhiều tiền hơn ....   Until then ...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply