Tìm Hiểu Kinh Thánh Tin Lành
Lừa dối chính mình


Trên mạng có nhiều trang web tranh luận về giáo lý,những sai trật trong việc quản lý của hàng lãnh đạo trong giáo hội,hội thánh.Có trang viết sự thật trong tình yêu thương gây dựng ,không bao che.Có trang viết rất là tục tằn.Việc đưa những bất đồng ,các đối đáp,tranh luận  trong HTTLVN/MN (GH),Hội thánh ( HT) lên trang mạng cũng có các ý kiến trái chiều.Ý kiến không thuận với lý do lớn nhất là phải yêu thương,bỏ qua tất cả..Lý do lớn nhất là tối Danh Chúa.Giao cho Chúa….Ý kiến thuận với lý do là mọi việc phải tỏ tường để mọi người biết và đóng góp,gây dựng và nhất là thấy rõ những sự sai trật đưa đến quyết định không chấp nhận,từ bỏ,không liên hiệp.

Tôi chấp nhận ý kiến thuận nhưng khi nêu lên vấn đề tranh luận việc gì đó cần tỏ tường thì phải đặt trên việc lợi ích chung,hạ mình ,yêu thương,nhịn nhục.Nhưng dứt khoát bảo vệ chân lý không bao che,nhập nhằng.Cái nào cần hòa hoãn,nhịn nhục,khuyên mời thì cần phải làm.Những cái nào quá sai trật thì phải mạnh dạn cắt đứt ,tranh đấu cho rõ ràng. Chúng tôi thường không trích dẫn KT để áp chế tinh thần người khác nhứt là khi mình không hiểu hết những gì KT nói về vấn đề nào đó.Nói phải yêu thường là bao che tất cả ? Nói không xét đoán thì không được phê bình góp ý?Nhưng chúng ta quên đi giới hạn của yêu thương ,chúng ta cũng quên đi mọi người đều có quyền phê bình.Chúng tôi tránh dùng chữ xét đoán bởi vì chúng ta bị giáo dục sai trật về nghĩa của chữ xét đoán.Đôi khi mình muốn nói mà không dám nói, để người khác nói.Mình im lặng,sợ đủ điều là mình nhút nhát ,bị lừa dối,lừa đối chính mình.
Reply
Châm-ngôn 3:1-6

1 Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, Lòng con khá giữ các mạng lịnh ta; 2 Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, Số năm mạng sống, và sự bình an. 3 Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con; 4 Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. 5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Reply
chuyện PHÁN XÉT HAY KHÔNG PHÁN XÉT ... nhiều khi mình dài dòng , thì sẻ làm cho người khác confused .. tuy nhiên Vân cũng cám ơn những điểm Lộc đưa ra ở đây 


nói ngắn gọn ...


1. như chuyện "lấy cây đà ra khỏi mắt mỉnh" ... chứng tỏ là đang nói về người đạo đức giả ... mình phạm tội còn quá cha nội người ta , mà mình nói người ta phạm cái này , phạm cái kia ... trong khi mình làm "CHA NỘI PHẠM TỘI"


2. "xét người cho công bình" .... chứng tỏ là ... mình có quyền xét người đó theo Kinh thánh vì ... Kinh thánh là công bình ... nếu người đó làm sai Lời Kinh thánh nói , thì mình có quyền lên tiếng SONG SONG VỚI LỜI KINH THÁNH ...

anh chống đối ??? vậy anh đi ngược theo Lời Kinh thánh nói , thì anh lấy quyền gì mà cấm tôi nói lên tội lỗi của anh ??

anh cứ thử đi theo những gì Kinh thánh dạy đi , xem tôi có quyền gì phán xét anh ???
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
còn nói về TÌNH YÊU THƯƠNG ... ai trong chúng ta cũng lớn rồi , có người đả làm cha mẹ qua , có người chưa bao giờ làm cha mẹ qua 


nhưng chúng ta cũng hiểu TÌNH YÊU THƯƠNG LÀ GÌ ??


TÌNH YÊU THƯƠNG CÓ PHẢI LÀ CHE ĐẬY TỘI LỖI KHÔNG ??

TỈ DỤ , TÔI THẤY NGƯỜI NÀO ĐÓ PHẠM TỘI 

TÌNH YÊU THƯƠNG LÀ TÔI PHẢI CHE ĐẬY TỘI LỔI ĐÓ ... ĐỂ HỌ TIẾP TỤC PHẠM TỘI ??không , đó không phải là tình yêu thương 

che đậy tội lỗi , cho người ta tiếp tục phạm tội ... không bao giờ được gọi là .. Tình Yeu thương 
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
nên nhớ


LUẬT CON NGƯỜI KHÔNG GIỐNG LUẬT CHUÁ 

CÓ THỂ GIỐNG , NHƯNG GIỐNG PHẦN NÀO THÔI

CHỨ KHÔNG GIỐNG HOÀN TOÀNLUẬT CON NGƯỜI .. KHÔNG CẤM THỜ HÌNH TƯỢNG ... nên nếu anh thờ hình tượng , theo luật con người , anh không phạm tội


LUẬT CHUÁ ... CẤM THỜ HÌNH TƯỢNG ... nên nếu anh thờ hình tượng , theo luật Chúa , anh phạm tội 


đơn giản có vậy thôi
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
Có lẽ cô Tuyết Vân hiểu lầm về sự xét đoán .

Cô có thể quả quyết rằng người này người kia làm như thế là sai với lời Kinh Thánh về điều này điều nọ . ( cái này không phải là phán xét )
Nhưng đôi khi tôi thấy cô lại quả quyết rằng người này người nọ sẽ xuống hoả ngục , làm thế là phạm tội khi mình kết luận họ phạm tội  là khi mình phán xét .
còn khi cô nói lên quan điểm của mình về đoạn kinh thánh thì không là phán xét mà là mình nói ra suy nghĩ .

cũng như khi ra toà , quan toà và bội thẩm đoàn có quyền đem ra giả thuyết , nhưng khi kết tội thì chỉ có quan toà .
và cũng thế cô Tuyết Vân có thể đem ra suy nghĩ và sự phán đoán của mình, nhưng khi kết tội ai vào hoảng ngục chỉ có Thiên Chúa .
Reply
Đang ở chỗ làm , khi về sẻ nói chuyện với Lộc nha .. Vân đọc sơ sơ thấy cái gì mà Lộc bảo Vân nói địa ngục ??

Lộc có thể quote lại hay cho Vân biết Vân nói nó ở đâu  thì Vân mới hiểu Lộc nói cái gì 

Thanks
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
ok , trong thời gian chờ đợi , Vân có câu Kinh thánh này 


Lộc đọc xem ... THỜ HÌNH TƯỢNG ... KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG NƯỚC ĐỨC CHUÁ TRỜI ... TỨC LÀ KHÔNG ĐƯỢC  VÀO THIÊN ĐÀNG ... VẬY THÌ ĐI ĐÂU ???  Confused ConfusedGa la ti 5:19-21


19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 
20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 
21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Ðức Chúa Trời.
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
nếu Lộc cho rằng Vân phán xét khi bảo  "địa ngục này , địa ngục nọ"


bây giờ , Vân ko phán xét ... Vân chỉ hỏi Lộc ... nếu thờ hình tượng không được hưởng Nước Đức Chúa Trời ,  thì họ sẻ đi mô ???   Confused


hỗng phải ... H   E    DOUBLE HOCKEY STICKS ???      thì là đi mô ???   Confused
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply