Tìm Hiểu Kinh Thánh Tin Lành
#1
1 Cô-rinh-tô 13

1 Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. 3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. 4 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. 8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. 9 Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; 10 song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. 11 Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. 12 Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. 13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.


© 2019 KinhThanhTinLanh .
[-] The following 2 users Like Lộc's post:
  • Hai Lúa, Phương Vy
Reply
#2
Thi-thiên 27 .

1 Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai? 2 Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi, xông vào tôi, Đặng ăn nuốt thịt tôi, Thì chúng nó đều vấp ngã. 3 Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, Lòng tôi sẽ chẳng sợ; Dầu giặc giã dấy nghịch cùng tôi, Khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. 4 Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài. 5 Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, Giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài; Cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. 6 Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi; Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ; Tôi sẽ hát mừng, và ca tụng Đức Giê-hô-va. 7 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe; tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài: hãy thương xót tôi, và nhậm lời tôi. 8 Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt ta; Thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ôi! tôi sẽ tìm mặt Ngài. 9 Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, Chớ xô đuổi kẻ tôi tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. 10 Khi cha mẹ bỏ tôi đi, Thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. 11 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài; Nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, Xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. 12 Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi; Vì những chứng dối, Và kẻ buông ra sự hung bạo, đã dấy nghịch cùng tôi. 13 Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi! 14 Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.

© 2019 KinhThanhTinLanh .
[-] The following 1 user Likes Lộc's post:
  • Phương Vy
Reply
#3
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)

 “Có một sự sáng suốt đáng buồn, khi chỉ nhìn thấy những điều xấu nơi người khác. Cũng có một xét đoán đầy yêu thương, khi đã nhìn thấy những điểm sáng tốt đẹp, ngay từ bóng tối những điều không tốt đẹp nơi anh em mình” . Rất tiếc ta thường có “sự sáng suốt đáng buồn” (xét đoán người khác) hơn là sự “xét đoán đầy yêu thương” (nhìn thấy những điểm tích cực nơi người lầm lỗi). Ta có khuynh hướng rất xấu là nhìn thấy thói hư tật xấu của tha nhân hơn là nhận ra những điều tích cực nơi họ.  ChúaThánh Linh dạy ta không ai có quyền xét đoán người khác, vì chẳng có ai tốt lành, thánh thiện đủ để làm việc này. Nhìn kỹ vào mình, ta sẽ nhận ra mình còn có những lầm lỗi tệ hại hơn.

 Có thể đây là mệnh lệnh của  Chúa Thánh Linh hay bị bạn coi thường, xem nhẹ và vi phạm nhiều hơn cả! Chỉ trong một ngày, bao lần bạn xét đoán người khác mà không ý thức rằng mình không thể nào biết đầy đủ về một con người, hay thấu hiểu tường tận những sự việc liên quan đến người ấy.
[-] The following 1 user Likes Lộc's post:
  • Phương Vy
Reply
#4
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)

Cát là một trong những vật liệu không thể thiếu trong việc xây dựng. Để tự nhiên, một đống cát lớn cũng chỉ là những hạt cát rời rạc; chúng phải được kết dính bởi chất xi măng thì mới trở thành loại bê tông chắc chắn chẳng khác gì đá tảng. Chính vì thế, người ta chỉ xây nhà trên nền móng bê tông vững chắc chứ chưa nghe ai nói nhà xây trên cát mà mong đứng vững được trước sự vùi dập của mưa sa bão tố! Cũng vậy, Đức Thánh Linh  ví người khôn ngoan xây dựng ngôi nhà của mình trong Nước Trời là người biết “xây nhà trên đá” mà chất xi măng để gắn kết các hạt cát thành đá tảng vững chắc chính là những việc làm để “thi hành ý muốn của Chúa Cha;” chỉ những người đó mới mong có được một “suất” trên Nước Trời.

 Khoảng cách giữa lời nói và hành động lắm khi thật xa vời vợi vì để lấp đầy khoảng cách đó là cả một tiến trình đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tốc độ ánh sáng nhanh hơn âm thanh rất nhiều. Cũng vậy, một việc tốt lan nhanh hơn lời nói hay cũng thật nhiều.  ngày nay người ta cần những nhân chứng hơn là thầy dạy. Vì thế để loan báo Tin Mừng trong thời đại ngày nay bạn phải biết biến Lời Chúa mà bạn nghe thành hành động cụ thể trong cuộc sống.
Reply
#5
Đạo nào cũng dẫn đến Thượng Đế?

Còn Chúa Giê-su, một trong những người thầy đáng kính nhất của lịch sử, đã nói gì về điều này? Có lần ngài nói với các môn đồ của ngài: “Hãy vào cửa hẹp”. Tại sao vậy? “Vì cửa rộng và đường khoảng-khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít”.—Ma-thi-ơ 7:13, 14.

Có phải Chúa Giê-su thật sự hàm ý rằng một số tôn giáo sẽ dẫn đến “sự hư-mất” không? Hay ý Chúa Giê-su là chỉ những người không tin nơi Thượng Đế mới đi trên “đường khoảng-khoát”, trong khi đó những người có đức tin nơi Ngài, dù thuộc tôn giáo nào đi nữa, đều đi trên “đường chật” dẫn đến sự sống?

Ngay sau khi nói về hai con đường này, Chúa Giê-su phán: “Hãy giữ chừng tiên tri giả, là kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong là muông sói vồ xé” (Ma-thi-ơ 7:15, Ghi-đê-ôn). Sau đó, ngài nói thêm: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’, là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên  trời, mới được vào mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Nếu một người tự xưng mình là tiên tri hoặc gọi Chúa Giê-su là “Chúa”, thì chắc hẳn người đó là người có đạo và tin nơi Thượng Đế. Rõ ràng, Chúa Giê-su cảnh báo rằng không phải mọi tôn giáo đều tốt và không phải mọi người dạy đạo đều đáng tin cậy.
Reply
#6
Có thể nhận ra đâu là “đường chật” không?

Kinh Thánh như một bản đồ có thể hướng dẫn người ta tìm ra con đường đúng

Như Chúa Giê-su nói, không phải mọi tôn giáo đều là đường dẫn đến Thượng Đế hay Đức Chúa Trời. Thế thì trong hàng ngàn đạo hiện nay, làm thế nào bạn có thể tìm thấy “đường chật” dẫn đến sự sống? . Hãy tưởng tượng bạn đang bị lạc trong một thành phố lớn nên buộc phải hỏi đường. Một người bảo bạn là cứ quẹo phải. Người khác thì bảo hãy quẹo trái. Nhưng một người khác lại bảo đi đường nào cũng được. Cuối cùng có một người lấy ra một tấm bản đồ và chỉ cho bạn biết con đường bạn phải đi. Sau đó, người này cũng tặng bạn tấm bản đồ ấy để bạn mang theo trong chuyến đi. Hẳn bây giờ bạn tin chắc là mình sẽ đi đúng đường, phải không?

Tương tự thế, để chọn theo tôn giáo đúng, chúng ta cần có một “bản đồ” đáng tin cậy. Có tấm bản đồ nào như thế không? Có. Đó chính là Kinh Thánh! Kinh Thánh xác nhận: “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính”.—2 Ti-mô-thê 3:16, Bản Dịch Mới.

Rất có thể bạn cũng có một cuốn Kinh Thánh trong ngôn ngữ của mình. Bạn có thể xem đó là bản đồ để hướng dẫn bạn tìm ra con đường đúng. Vì thế, loạt bài này sẽ trích dẫn nhiều bản dịch Kinh Thánh được nhiều người biết đến và được sử dụng trong nhiều tôn giáo.

Khi đọc những bài tiếp theo, hãy so sánh những điều bạn biết với những gì Kinh Thánh nói. Hãy nhớ lời Chúa Giê-su nói về cách nhận diện tôn giáo thật sự thờ phượng Thượng Đế. Ngài phán: “Hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt” (Ma-thi-ơ 7:17, 18). Hãy xem xét ba trong số những “trái tốt” mà Kinh Thánh cho biết để giúp chúng ta nhận diện “cây tốt”, là tôn giáo thật sự thờ phượng Thượng Đế.

Sưu Tầm từ Nhân Chứng Giê-Hô-Va
Reply
#7
Oh, bạn là JW à? :handshake_1f91d:

Hi, cám ơn bạn post Kinh thánh  . nhưng đừng chỉ post Kinh thánh thôi, mà cho biết your points luôn nhá.

Chỉ copy paste Kinh thánh thôi , ngoài ra , please use your own words ngắn gọn giùm

Thanks .. Thấy 1 đống chử, Vân sợ quá 
 Ngắn gọn vô đề thẳng giùm nhá Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


[-] The following 1 user Likes tuyetvan's post:
  • Lộc
Reply
#8
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)

1-. “Có một sự sáng suốt đáng buồn, khi chỉ nhìn thấy những điều xấu nơi người khác. Cũng có một xét đoán đầy yêu thương, khi đã nhìn thấy những điểm sáng tốt đẹp, ngay từ bóng tối những điều không tốt đẹp nơi anh em mình” .

 2-.Rất tiếc ta thường có “sự sáng suốt đáng buồn” (xét đoán người khác) hơn là sự “xét đoán đầy yêu thương” (nhìn thấy những điểm tích cực nơi người lầm lỗi). 

3-.Ta có khuynh hướng rất xấu là nhìn thấy thói hư tật xấu của tha nhân hơn là nhận ra những điều tích cực nơi họ.  ChúaThánh Linh dạy ta không ai có quyền xét đoán người khác, vì chẳng có ai tốt lành, thánh thiện đủ để làm việc này. Nhìn kỹ vào mình, ta sẽ nhận ra mình còn có những lầm lỗi tệ hại hơn.

 Có thể đây là mệnh lệnh của  Chúa Thánh Linh hay bị bạn coi thường, xem nhẹ và vi phạm nhiều hơn cả!

***Chỉ trong một ngày, bao lần bạn xét đoán người khác mà không ý thức rằng mình không thể nào biết đầy đủ về một con người, hay thấu hiểu tường tận những sự việc liên quan đến người ấy.

Lộc . Hello
[-] The following 1 user Likes Lộc's post:
  • Phương Vy
Reply
#9
I stand in awe of You

Hello TV
Reply
#10
(01-07-2019, 05:42 PM)tuyetvan Wrote: Oh, bạn là JW à? :handshake_1f91d:

Hi, cám ơn bạn post Kinh thánh  . nhưng đừng chỉ post Kinh thánh thôi, mà cho biết your points luôn nhá.

Chỉ copy paste Kinh thánh thôi , ngoài ra , please use your own words ngắn gọn giùm

Thanks .. Thấy 1 đống chử, Vân sợ quá 
 Ngắn gọn vô đề thẳng giùm nhá Hello

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)

1-.Cát là một trong những vật liệu không thể thiếu trong việc xây dựng. Để tự nhiên, một đống cát lớn cũng chỉ là những hạt cát rời rạc; chúng phải được kết dính bởi chất xi măng thì mới trở thành loại bê tông chắc chắn chẳng khác gì đá tảng. 

2-. Chính vì thế, người ta chỉ xây nhà trên nền móng bê tông vững chắc chứ chưa nghe ai nói nhà xây trên cát mà mong đứng vững được trước sự vùi dập của mưa sa bão tố! Cũng vậy, Đức Thánh Linh  ví người khôn ngoan xây dựng ngôi nhà của mình trong Nước Trời là người biết “xây nhà trên đá” mà chất xi măng để gắn kết các hạt cát thành đá tảng vững chắc chính là những việc làm để “thi hành ý muốn của Chúa Cha;” chỉ những người đó mới mong có được một “suất” trên Nước Trời.

 ***Khoảng cách giữa lời nói và hành động lắm khi thật xa vời vợi vì để lấp đầy khoảng cách đó là cả một tiến trình đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tốc độ ánh sáng nhanh hơn âm thanh rất nhiều. Cũng vậy, một việc tốt lan nhanh hơn lời nói hay cũng thật nhiều. 

+ ngày nay người ta cần những nhân chứng hơn là thầy dạy. Vì thế để loan báo Tin Mừng trong thời đại ngày nay bạn phải biết biến Lời Chúa mà bạn nghe thành hành động cụ thể trong cuộc sống.


Câu Hỏi : Vậy Ý   Muốn của Chúa Cha  là gì ?

1-Ý muốn của Chúa Cha trong các Điều Răn là Gì ? là yêu thương anh em của mình như Thầy đã thương yêu anh em . Giăng 13:34-35
Reply
#11
Làm sao để làm đẹp lòng Đức Thánh Linh ? Câu trả lời của tôi là :

1-. Tình yêu thương là bông trái đầu tiên của Đức Thánh Linh, và sống yêu thương đối với mọi người chung quanh là dấu hiệu của một người có Chúa Thánh Linh, tức là người thật sự tin theo Chúa Giêxu.

 2-.Người tin Chúa sẽ yêu kính Chúa và yêu thương mọi người chung quanh mình kể từ giờ phút tin nhận Chúa cho đến mãi mãi vô cùng như Kinh thánh dạy: “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ”(1 Côr 13:8).

 3-.Trong Thiên đàng, người ta sẽ sống đời đời với Chúa và với nhau bằng sự chân thật và tình yêu thương.

   *** Chúa Giêxu đã yêu chúng ta bằng tình yêu mặc dầu, thậm chí đã hi sinh cả mạng sống Ngài vì chúng ta. Ngài đã, đang và còn làm cho chúng ta mọi điều khó mà chúng ta không thể làm được trong cuộc sống.

++ Làm con của Ngài, chúng ta cần học theo Ngài để sống yêu thương đối với mọi người chung quanh mình bắt đầu từ những người trong gia đình, anh em cùng đức tin trong Hội thánh và những người ngoài xã hội.

Lộc .
Reply
#12
còn cái nị nầy nữa 

ngộ mới đi làm dìa , muốn bịnh , mà nị nói cái gì quá chừng chừng

nị nói từng đề tài một ngắn gọn , 5 câu max , ngộ hy vọng mà biết đường nói chuyện mí nị lá


nói thiệt , ngộ bắt đầu cảm thấy .. long thể bất an , cái lổ mũi ngộ bắt đầu runny nose ?? 

nị nói ít ít , ngộ còn theo nổi .. nị nói nhiều quá , hay chờ khi nào ngộ khoẻ lại , ngộ hầu chuyện nị , được hông dzay ??  Hello
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#13
(01-07-2019, 08:26 PM)tuyetvan Wrote: còn cái nị nầy nữa 

ngộ mới đi làm dìa , muốn bịnh , mà nị nói cái gì quá chừng chừng

nị nói từng đề tài một ngắn gọn , 5 câu max , ngộ hy vọng mà biết đường nói chuyện mí nị lá


nói thiệt , ngộ bắt đầu cảm thấy .. long thể bất an , cái lổ mũi ngộ bắt đầu runny nose ?? 

nị nói ít ít , ngộ còn theo nổi .. nị nói nhiều quá , hay chờ khi nào ngộ khoẻ lại , ngộ hầu chuyện nị , được hông dzay ??  Hello

Mến chào cô TV ,
hôm nay cô khoẻ chưa ? cô thấy trong người sao rôi ? mong cô mau get well .

Trở lại vấn đề kinh thánh , tôi có thói quen là khi tôi đang tìm hiểu về Kinh Thánh , tôi không thích ai vào làm phiền , hôm nọ tôi cũng thấy cô nói y chang , tôi thấy chúng ta thật có duyên sao lại có nhiều điểm giống nhau đến lạ nhỉ ?

Thôi thì khúc nào tôi nói cô không hiểu cô cứ copy rồi paste ra thread khác tôi sẽ vào giải thích , chứ tôi đang in the mood mà cô vào hỏi tôi phân tâm quá .

cám ơn cô .
Reply
#14
(01-07-2019, 05:42 PM)tuyetvan Wrote: Oh, bạn là JW à? :handshake_1f91d:

Hi, cám ơn bạn post Kinh thánh  . nhưng đừng chỉ post Kinh thánh thôi, mà cho biết your points luôn nhá.

Chỉ copy paste Kinh thánh thôi , ngoài ra , please use your own words ngắn gọn giùm

Thanks .. Thấy 1 đống chử, Vân sợ quá 
 Ngắn gọn vô đề thẳng giùm nhá Hello

lại một lần nữa tôi xin chào cô TV ,

Tôi giải Kinh Thánh quá dài và khó hiểu à ? oh tôi lại thấy tôi nói chưa đủ hết ý .
1 đống chử cô thấy sợ à ? 

Tôi đã ráng ngắn gọn lắm rồi . tôi đi rao giảng thì dễ dàng hơn vì nói được hết ý .

Thế cô có cao kiến gì giúp tôi làm cách nào cho người đọc không thấy 1 đống chữ mà sợ không ?
Reply
#15
Ba ngôi không tách biệt .

Giăng 16:12-15

 12 Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. 13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. 15 Mọi sự Cha có, đều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. 

“Mọi sự Cha có, đều là của Ta; nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi vậy” (câu 15).
[-] The following 1 user Likes Lộc's post:
  • Phương Vy
Reply