Hỏi thật .... về Tin Lành
Vân không hiễu Kinh phật ... Vân không đem Kinh phật ra nói xàm Tại sao Tuyduyen không hiễu Kinh thánh ... mà lại cứ đem Kinh thánh ra nói xàm ????người biết tự trọng ... không hiểu cái gì , thì không nên đem cái đó ra nói xàm ... nói theo nhà Phật là "khẩu nghiệp" đó , hiểu không ???


wởn quá , chắc bộ ..... hổng có việc gì để làm hết ???  Confused
Kick3
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
(01-12-2019, 02:58 AM)tuyetvan Wrote: Vân không hiễu Kinh phật ... Vân không đem Kinh phật ra nói xàm Tại sao Tuyduyen không hiễu Kinh thánh ... mà lại cứ đem Kinh thánh ra nói xàm ????người biết tự trọng ... không hiểu cái gì , thì không nên đem cái đó ra nói xàm ... nói theo nhà Phật là "khẩu nghiệp" đó , hiểu không ???


wởn quá , chắc bộ ..... hổng có việc gì để làm hết ???  Confused
Kick3Confused
Full-moon-with-face4  (chủ nhà bị đá văng qua cửa sổ)
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
(01-12-2019, 01:49 AM)Tuy duyen Wrote: Chúa Jesus không thích uy quyền, vì thế Chúa không thích làm vua dù lúc đó dân chúng một lòng theo Chúa

Chúa cũng có nhận Chúa là Vua, nhưng ngầm ý là Vua trên Trời qua cuộc đối đáp giữa Chúa và ông quan La Mã trước giờ hành hình

vua trần thế dùng quyền hành mà cai trị dân, còn Chúa thì "chức vị càng cao thì tình yêu càng phải bao la" 

cha mẹ yêu con cái, giỏi lắm là mười mấy đứa con dăm ba chục đứa cháu
còn Vua TRời thì YÊU TẤT CẢ CHÚNG SANH từ đời này sang đời kia

CHúa Jesus nói: "Nước của Tôi không thuộc về thế gian này"

cho nên

Ai lãnh đạo dân Chúa tại trần thế phải GIỐNG Y HỆT CHÚA thì mới là  ...... "môn đệ ngoan" của Chúa  Full-moon-with-face4

Thánh Peter đã làm đúng "điều kiện ắt có và đủ" trên đó  Smiling-face-with-halo4

ai không đồng ý với những lời của Tuy duyen ở trên thì cứ "phản biện"  há  Full-moon-with-face4.......... người Do-thái điệu Đức Giê-su từ nhà ông Cai-pha đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng. Nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được.29 Vì thế, tổng trấn Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và hỏi: "Các người tố cáo ông này về tội gì? "30 Họ đáp: "Nếu ông này không làm điều ác, thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan."31 Ông Phi-la-tô bảo họ: "Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người." Người Do-thái đáp: "Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả."32 Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói, khi ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không? "34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? "35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? "36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao? " Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."38 Ông Phi-la-tô nói với Người: "Sự thật là gì? "


GIOAN 18
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
24 Hôm sau nữa, ông vào Xê-da-rê. Bấy giờ ông Co-nê-li-ô đang đợi; ông đã cho mời thân bằng quyến thuộc đến.25 Khi ông Phê-rô bước vào, thì ông Co-nê-li-ô liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy.26 Nhưng ông Phê-rô đỡ ông ấy lên và nói: "Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm."Tông Đồ Công Vụ 10
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply