THÂN MỜI CÁC BẠN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NHẠC ĐÓN XUÂN KỶ HỢI
Hmm....   À hèm .....   tui mới bị 2 con mèo tra tấn ..... Ý lộn .....  mới trộn nhạc cho  ban hợp ca con mèo.....   bây giờ đang đợi bài của con mèo thứ 3 ....  để ghép lại thành hợp ca 3 con mèo ....      Until then ...   Good Luck...  

Ps...  Quảng cáo như vậy có bị đánh không cà .....   Chay Chay Chay Chay
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply