Câu nói hay nhất năm 2018 của Vietbest.
#1
0
0
Địa ngục chính là người khác.
[-] The following 1 user Likes dieuam's post:
  • SugarBabe
Reply
#2
0
0
Người lớn có vấn đề về cảm xúc. Câu này hay thứ nhì.
Reply