Bạn Phương Vy.
#1
Bạn hãy cầu nguyện với Chúa để xin câu trả lời về việc Diệu Âm đã thảo luận với bạn trong mấy ngày vừa qua. Đây là việc lớn được Chúa quan tâm, không phải chuyện tiền bạc, tâm sự, vui chơi được Chúa quan tâm. Nơi nào xảy ra việc lớn của Chúa, nơi đó có sự hiện diện của Chúa ( vì ai cũng chỉ lo công chuyện của mình, Chúa cũng vậy ) . Nơi nào không xảy ra công việc của Chúa, Chúa bỏ đi và không để ý tới vì nó không liên quan tới Chúa. Chúa và Diệu Âm có chung mục đích, cho bạn biết thế. Tuy nhiên để chắc chắn, hãy cầu nguyện xin câu trả lời từ Chúa. Nếu bạn đặt câu hỏi đúng, sớm muộn gì bạn cũng được Chúa trả lời. Mong Chúa ban phước cho bạn để bạn có đủ sức mạnh tinh thần để hầu việc Ngài trong trang Web Vietbest.  love
Reply
#2
(12-21-2018, 05:56 PM)dieuam Wrote: Bạn hãy cầu nguyện với Chúa để xin câu trả lời về việc Diệu Âm đã thảo luận với bạn trong mấy ngày vừa qua. Đây là việc lớn được Chúa quan tâm, không phải chuyện tiền bạc, tâm sự, vui chơi được Chúa quan tâm. Nơi nào xảy ra việc lớn của Chúa, nơi đó có sự hiện diện của Chúa ( vì ai cũng chỉ lo công chuyện của mình, Chúa cũng vậy ) . Nơi nào không xảy ra công việc của Chúa, Chúa bỏ đi và không để ý tới vì nó không liên quan tới Chúa. Chúa và Diệu Âm có chung mục đích, cho bạn biết thế. Tuy nhiên để chắc chắn, hãy cầu nguyện xin câu trả lời từ Chúa. Nếu bạn đặt câu hỏi đúng, sớm muộn gì bạn cũng được Chúa trả lời. Mong Chúa ban phước cho bạn để bạn có đủ sức mạnh tinh thần để hầu việc Ngài trong trang Web Vietbest.  love

Hi DieuAm! Tulip4


Cảm ơn DieuAm quan tâm cho PVy nhé! Cheer

PVy cầu xin Chúa luôn ban phước lên DieuAm. Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply