It's good to know ....
#1


Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#2


Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#3


Forget the hacks about spraying your windshield’s outer surface with a mix of vinegar and water or rubbing alcohol to prevent frosting and ice build-up. Both are enemies of the natural rubber that your wipers and weather-seals contain and can cause premature dry-cracking.

An easier alternative is to cover the windshield with some cardboard or a commercial cover and use the wipers to hold it in place. Another hack that will save time and knuckle-scrapes is to cover your non-power heated side mirrors with a plastic bag when freezing rain is the forecast.https://driving.ca/mercedes-benz/auto-ne...these-tips
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#4


Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#5


Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#6
[Image: 6301c0a75f54740ae9fbd3824693fecc.png]
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#7


Vân chưa biết cái nào sẽ work , test trước , rồi sẽ update lên đây .. cho biết cái nào work [Image: clean-headlights.jpg]

[Image: silica-kitty-litter-and-a-sock-will-stop...from-f.jpg][Image: maxresdefault-16.jpg][Image: kitty-litter-car-1.png]
[/url][Image: les-schwab-push-car.jpg][Image: adsi-history-of-cardboard-boxes-wide-image.jpg][Image: VW-GTI-14-W350-Mod20.jpg][Image: life-hacks-sock-picture.jpg][Image: 10021301-H11896233-600x398.jpg]
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#8


để thùng rác trong xe, thì Vân thấy không có tiện chút nào cả ... Vân dùng bao rác này , treo đằng sau ghế passenger , móc 1 đầu dây vào head rest .. gọn và tiện 

lựa bao rác loại dài để có thể chứa nhiều rác ... nhưng để tránh cho xe bốc mùi , thì chỉ giụt rác không bốc mùi vào bao thôi ... cái gì có thể bốc mùi , thì đừng nên giụt vào bao , mà hảy đem ra ngoài giụt thẳng luôn  Hello


[Image: images-17.jpg]
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#9


lol, ca ngợi camera này , nhưng .... không dễ gì kiếm để mua được  Rollin
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#10
Cám ơn TuyetVan ....

Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
[-] The following 1 user Likes Chàng Hiu's post:
  • tuyetvan
Reply
#11
Using Wax to Keep Water OffWax is "hydrophobic" which means it repels water. Coating your rear view side mirrors with a thin layer of wax will keep the water molecules off. Make sure to invest in a wax that has been specifically designed for car mirrors, such as Rain-X; using a different kind of wax may not achieve the desired effect and may even negatively impact your rear and side visibility.

Find a soft dusting cloth and place a small amount of wax onto it. Do not use an abrasive cloth as it may scratch the glass. Rub the wax thinly over the entire surface of each mirror. Finally, buff the mirrors until they are shiny, and the reflection does not appear too distorted. The layer of wax not only reduces the stickiness of the mirror but also uses the water's own stickiness to clear it away. You may not know that the apparently smooth surface of the mirror is actually covered in tiny indentations that the water can sit in. Wax fills these indentations and causes the water to run into one big stream so that it falls down and off the surface. [Image: stock-photo-raindrops-on-the-car-side-mi...101780.jpg][Image: 5112y-HLmx-QL-SY355.jpg][Image: Soft-Polishing-Cloth-LR-500x500.jpg][Image: RainX-1.jpg]Cám ơn Chàng Hiu ghé vào đây nhá  Kiss

Vân nghĩ ... dùng cái này  , đừng nên mua chai spray , Vân không bao giờ thích mấy chai spray .... mình dùng chai này rồi đổ thằng vào khăn để treat nó

Windshield thì mình không cần , vì có wipers và heat thổi ... nhưng SIDE MIRRORS VÀ 2 BÊN CỬA CẦN PHÀI ĐƯỢC TREATMENT , HOPEFULLY sẻ improving visibility hơn
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#12
Why Do My Mirrors Fog Up and Freeze?In order to stop your mirrors from fogging and/or freezing, you need to understand why it happens in the first place. The air is full of water vapour; this vapour turns to liquid as it hits the glass of your mirror and then sticks to it. The water molecules also stick to one another. When the temperature drops below zero Celsius, the stuck water will freeze on the surface of the glass. 

To keep the mirrors from collecting this water, you need to make their surface less sticky, and take advantage of how the water molecules stick together. To keep the water from turning to ice, you need to make sure the mirror's surface doesn't get too cold. 
Keeping the Mirrors Warm

Applying de-icer to your mirrors can be a temporary solution to the glass freezing over, and applying wax should prevent water gathering and freeze in the first place, but the only sure solution to ice on the glass is to invest in heated mirrors. Such mirrors have a heated element behind the glass that can be switched on when needed from inside the car. 

Buying heated mirrors that are suitable for your model of car, and having them fitted can be quite an expensive and cumbersome measure; if you are especially determined to have a car with heated mirrors, it would be wise to make sure your car has this feature before you buy it.

Uhmm, Vân biết "heated mirrors" có cho kiếng đàng sau , nhưng không biết có cho windshield đằng trước không nữa à nhen ?? nếu có , thì .... xe nào cũng nên có .. interesting là windshield cần hơn kiếng đàng sau để lái xe , nhưng kiếng đàng sau thì lại có heated , trong khi windshield thì lại không có heated   Astonished-face4
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#13
Does my vehicle have a heated windshield?


Heated windshields are made by laying a nearly invisible web of extremely fine tungsten wires within the windshield glass, so you may not be able to tell visibly if you have a heated windshield.The easiest way to tell is to follow these steps:
  • Look at the bottom of the windshield where your wipers sit. 

  • You will see small wires within the glass, much like those seen on rear defrosters. 

  • In the front windshield, these wires could be hidden, but if they’re there then your windshield is heated. 

Another way to tell is by a looking on the dashboard or console for a button or indicator, or consult your vehicle’s manual. Most typical heated windshields have a heated wiper park, that resembles and works in conjunction with the back glass defrost.[Image: heated-2x.jpg]
How does a heated windshield work?


The very thin web of tungsten wire (the same wire used in lightbulbs) layered in the glass are heated up to raise the temperature of the surface of the glass to defrost or melt snow and ice away from the windshield. 

While the windshield may not get hot or even warm, it will raise the temperature enough to bring the surface to above freezing so that ice, precipitation, and condensation do not build up, increasing visibility of the road.

Most heated windshield technologies use an electrical element to heat the window, making it easier for your wipers to clear condensation without affecting visibility and leaving streaks on the windshield. 
What are the benefits of having a heated windshield?

The main benefits of a heated windshield are clearing away ice and condensation away from the windshield, improving visibility. The added benefit of that is not having to run the heaters or air conditioner to defog the windshield, saving gas and reducing noise levels by eliminating the blowers. Full-moon-with-face4 This helps you in the long run by paying for gas less often, saving you money.

Even if the temperature outside is above freezing, the inside of the windows can fog up. The fog can potentially be as dangerous and obstructive to your view as snow or ice on your windshield. With heated windshield, you can rid the foggy interior of the glass, giving you a clear view to drive shortly after starting the car.

Heated Windshield and Replacement

When your heated windshield becomes damaged due to outside conditions, you need to get it repaired quickly so the heated grid system continues to function. When the defogger grid becomes scratched or has a chip, you may not have enough electrical contact to heat the windshield.


In this case, trust the technicians at Safelite for prompt repairs and replacements to get your heated windshield working properly. Plus, our experience with windshield repair keeps you safe on the road.


If your windshield is damaged enough to need replacing, you will need to tell the technicians doing the replacement that you have a heated windshield, so the right glass can be ordered. Typically, the heated windshield system has wires that lead into your car, and if the windshield is being removed for replacement, those can be disconnected and ready for a new windshield.


There are many benefits, especially during the winter, to driving a car with a heated windshield. If you have any questions about possible repair or replacement, get in touch with us today.

Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#14
Why a Windshield Chip or Crack is Still Slightly Visible After Being FilledIf you have a crack or chip in your windshield, you will want to get it repaired quickly. This can preserve the integrity of the windshield and prevent further damage. However, upon seeing the repair, you may be a bit concerned. Most of the time, you can still see the crack, chip or star where the windshield was damaged. This may leave you wondering why you needed a repair when the damage is still visible. Here are a few frequently asked questions you may have about this topic.

Why Can You Still See a Crack or Chip After it Was Repaired?When a windshield repair is done, a small amount of clear resin is injected into the chip, crack or star. This simply fills up the crack or chip with a material that helps prevent it from cracking further. It does not disguise or hide the damage. There is no product that will do that. This is the reason why you need to replace your windshield if the damage is in your line of vision while driving.

Why Should You Repair the Windshield if the Damage is Still Visible?


Repairing a crack or chip helps to prevent that crack or chip from growing in size. It does not hide the flaw in your glass. If you decided not to repair a crack, the crack would grow as glass expands and contracts in hot and cold temperatures or as your car vibrates when it hits potholes or you play your music loudly. This is why it is important to fill in these items, even if the damage is visible.


Is There Any Way to Hide a Crack?


At this time, the only way to hide imperfections in your auto glass is to replace the glass, rather than to repair it. However, it is important to note that some repairs help hide the flaw better than others. For example, a filled in chip will be less visible than a repaired star. Always keep this factor in mind when deciding whether to repair or replace the windshield. If you don't want to see any flaws, windshield replacement is the better option for you.

When you have a chip or crack in your windshield, it is important that it get repaired quickly. This helps to ensure that the crack or chip won't spread. If it does, your windshield may need to be completely replaced, rather than just repaired. If you are in St. Paul, MN, give Only 1 Auto Glass a call. They can help you with all of your vehicle glass replacement needs.[Image: download-18.jpg]

Not Invisible, nhưng nó cũng khác cái "before" , chứ không thể nào giống cái "before" được
[Image: Before-and-after-rock-chip.jpg]
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#15
Fast ways to get rid of FROST ON A WINDSHIELDGetting rid of frost on your vehicle’s windshield is no easy task, especially when you’re already running late. Using an ice scraper does get the job done, but it takes plenty of energy and time. We have some solutions on how to get the job done quickly, so you can carry on with your day.Water and rubbing alcohol
This is a life hack you’ll want to use! It’s been called the magic bullet for icy windshields. What you do, according to TipHero, is mix 1/3 water and 2/3 of rubbing alcohol in a spray bottle. Spray the solution on your car’s windshield and watch the ice vanish. Some are hesitant to use this method, afraid rubbing alcohol will rub off paint. It will not do any permanent damage to the car paint.


Water and white vinegar
Similar to water and rubbing alcohol, this homemade method will help get rid of frost fast. Mix up a third of white vinegar and one part water in a spray bottle. The night before, spray it on your car’s windshield to prevent ice from forming. In the morning you’ll wake up and appreciate skipping the scraper.


Sock with kitty litter
Sounds strange, but it works wonders. Fill an old sock or one you don’t mind getting dirty, with some kitty litter and put it by your windshield overnight. The kitty litter helps to remove excess air moisture to prevent fog from forming on your windshield and keeping it visible.


[Image: 2017-10-Catlitter-Silicia-VS-Clay-655x368-COM.jpg]Tarp it up
The easiest way to prevent ice from forming on your windshield is to cover it up at night. This can be done with a tarp, folded bed sheet or beach towel. It will prevent any ice from forming on your windshield and will save precious minutes in the morning.

nhà Vân có tarp , Vân sẽ làm cách này ... I think I like it (đi đôi với ... cat litter in the sock - on the dash gần windshield - overnight)  HelloLukewarm water  Hello
Another way to get rid of frost on your car’s windshield is to pour lukewarm water over the ice. The ice will soften and you’ll be able to easily wipe it away. This usually works best when there is a light layer of ice coating your car.

Vân làm cách này ... nhưng làm thế này nè nhá ... lấy nước nóng đem ra xe (đừng nóng quá sẽ làm nứt windshield) ... leave the door open .. nổ máy xe .. mở heat lên ... tạt nước lên windshield ... rồi mở wipers lên liền để quạt nước đi ... PHẢI LÀM RẤT LẸ , NẾU KHÔNG THÌ NƯỚC SẼ FROZEN TRÊN WINDSHIELD .. nhưng cẩn thận , cách này phải coi chừng , chứ không thôi , nứt windshield như chơi :)
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply