Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Thắc mắc từ những người "bạn thân thương"
#16
(12-06-2018, 05:07 PM)Crush Wrote: SB, mình hát 2 bài mấy hôm trước rồi... Grinning-face-with-smiling-eyes4 , đem ra được không  Thinking-face4 Biggrin
Được..

Phải chũ đề giáng sinh ko sis?   Grinning-face-with-smiling-eyes4
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply
#17
(12-06-2018, 02:40 PM)tester1 Wrote: Khói lửa thì đa số chổ nào cũng có cha ơi, vô bếp VB coi chừng bị cháy đó Biggrin

Dạ em hiểu rồi sếp. Em có Cook1 bảo kê.
Phú quý do Trời
[-] The following 1 user Likes Vâng's post:
  • SugarBabe
Reply
#18
(12-06-2018, 05:07 PM)Crush Wrote: SB, mình hát 2 bài mấy hôm trước rồi... Grinning-face-with-smiling-eyes4 , đem ra được không  Thinking-face4 Biggrin

Nghe hoài, hát bài khác đi  Please
Phú quý do Trời
Reply
#19
(12-06-2018, 05:55 PM)Vâng Wrote: Nghe hoài, hát bài khác đi  Please

Thinking-face4 Vàng biết bài nào nhạc GS mà 7 tình không?

Mình chỉ biết có 2 bài đó hà  Grinning-face-with-smiling-eyes4
"Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get" -Forrest Gump
Reply
#20
(12-06-2018, 05:59 PM)Crush Wrote: Thinking-face4 Vàng biết bài nào nhạc GS mà 7 tình không?

Mình chỉ biết có 2 bài đó hà  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Tôi thì giỏi phá, chọc thiên hạ chứ về văn thơ, âm nhạc là thua.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Phú quý do Trời
Reply
#21
(12-06-2018, 05:59 PM)Crush Wrote: Thinking-face4 Vàng biết bài nào nhạc GS mà 7 tình không?

Mình chỉ biết có 2 bài đó hà  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Khi rảnh mình vô youtube..mở nhạc GS...rồi chọn bài thấp  thấp hát...


Gracie- hát luôn nha sis
Hát hay mà dấu nha 

Biggrin
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply
#22
Trên đời này những người mê quyền hành và mê tiền rồi biến thành người khùng điên ba trợn ở đâu chẳng có. Những kẻ ấy như những con thiêu thân dù biết lao mình vô ngọn lửa sẽ chết như vẫn cứ lao vô để được chết trong một phút vinh quang của quyền lực. Phái nữ phái nam gì cũng dính vô chuyện như vậy nhưng phái nữ bị bịnh nặng hơn do vấn đề họt môn , hô môn . Vì thế trên thế giới người ta cấm phái nữ làm tổng thống, thủ tướng. Cho phái nữ nắm các chức vụ này thì dân chết nhanh như chớp, nhưng nếu nơi nào có cái thắng như cái phanh xe để phanh hãm lại thì tình trạng hổn loạn này đỡ hơn. Cái phanh xe đó là cứu tinh của nhân loại, không phải tội đồ. Please
Reply
#23
(12-06-2018, 06:29 PM)dieuam Wrote: Trên đời này những người mê quyền hành và mê tiền như khùng điên ba trợn ở đâu chẳng có. Những kẻ ấy như những con thiêu thân dù biết lao mình vô ngọn lửa sẽ chết như vẫn cứ lao vô để được chết trong một phút vinh quang của quyền lực. Phái nữ phái nam gì cũng dính vô chuyện như vậy nhưng phái nữ bị bịnh nặng hơn do vấn đề họt môn hay hô môn gì đó, vì thế trên thế giới người ta cấm phái nữ làm tổng thống, thủ tướng. Cho phái nữ nắm các chức vụ này thì dân chết nhanh như chớp, nhưng nếu nơi nào có cái thắng như cái phanh xe để phanh hãm lại thì tình trạng hổn loạn này đỡ hơn. Cái phanh xe đó là cứu tinh của nhân loại, không phải tội đồ. Please

Mấy hôm nay bộ tạm nghỉ ăn chay rồi sao Dieuam? Biggrin
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. (R. TAGORE)
Reply
#24
(12-06-2018, 07:11 PM)anatta Wrote: Mấy hôm nay bộ tạm nghỉ ăn chay rồi sao Dieuam? Biggrin
Cheer

Cảnh tỉnh sự mê muội không phải là đổ xăng. Đổ xăng là nói riêng cá nhân, cảnh tỉnh là nói chung .
Reply