Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


CRUSH co' ở đây không ?
#46
Teaola,

Chổ làm đám cưới ngoài trời đep quá, nhìn khung cảnh là thấy thích rồi ...

Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#47
(12-06-2018, 01:32 PM)Crush Wrote: Grinning-face-with-smiling-eyes4 sẽ kiếm một nơi có vườn Nhật nho nhỏ,  hay 1 cái Hotel có lake và nice landscape, có đường dẫn vào phòng ăn...

Crush,

Cùng là cảnh biển mà có cảnh buồn, cảnh vui ..
Crush, anh và em đều ngồi một mình nhìn ra biển ..... ý em sao ?

Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#48
(12-14-2018, 04:44 PM)Chàng Hiu Wrote: Crush,

Cùng là cảnh biển mà có cảnh buồn, cảnh vui ..
Crush, anh và em đều ngồi một mình nhìn ra biển ..... ý em sao ?

Hello anh Chàng Hiu,

Crush đâu có thấy hình nào anh ngồi nhìn ra biển  Thinking-face4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mà giờ lạnh rồi...đừng ra biển chi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Edit: my bad, bây giờ thấy rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4
"Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get" -Forrest Gump
Reply