Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


CRUSH co' ở đây không ?
#16
Crush : mình tin tuong nơi bạn Biggrin
còn nơi tổ chức thì sao ? cho mình vài idea đi ...

chị Mimo : yes chị Thumbs-up4
Reply
#17
(12-06-2018, 01:16 PM)Gracie Wrote: Crush : mình tin tuong nơi bạn Biggrin
còn nơi tổ chức thì sao ? cho mình vài idea đi ...

chị Mimo : yes chị Thumbs-up4

Grinning-face-with-smiling-eyes4 sẽ kiếm một nơi có vườn Nhật nho nhỏ,  hay 1 cái Hotel có lake và nice landscape, có đường dẫn vào phòng ăn...
"Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get" -Forrest Gump
[-] The following 1 user Likes Crush's post:
  • Gracie
Reply
#18
ok Crush Biggrin
Reply
#19
(12-06-2018, 01:32 PM)Crush Wrote: Grinning-face-with-smiling-eyes4 sẽ kiếm một nơi có vườn Nhật nho nhỏ,  hay 1 cái Hotel có lake và nice landscape, có đường dẫn vào phòng ăn...


.... Clap  ...

sis Crush giỏi quá...bên sis có nhiều chỗ như vây không?
Reply
#20
Mấy người mà “pro” về đám này đám nọ cho người khác, nhưng đám của mình thì hay nghịch lại. 

Hello
Phú quý do Trời
Reply
#21
(12-06-2018, 02:23 PM)Vâng Wrote: Mấy người mà “pro” về đám này đám nọ cho người khác, nhưng đám của mình thì hay nghịch lại. 

Hello


Hi Vang Hello


.... Biggrin  ...


muốn gì đây?
....sis  Crush ...........ỏi......  Chay
[-] The following 1 user Likes Be 3's post:
  • Vâng
Reply
#22
(12-06-2018, 02:16 PM)Be 3 Wrote: .... Clap  ...

sis Crush giỏi quá...bên sis có nhiều chỗ như vây không?

Hello bé 3, mình đang muốn kiếm thêm 2nd job đó mà  Biggrin

Gracie sắp " hire" mình rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4
"Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get" -Forrest Gump
[-] The following 1 user Likes Crush's post:
  • Be 3
Reply
#23
(12-06-2018, 02:32 PM)Crush Wrote: Hello bé 3, mình đang muốn kiếm thêm 2nd job đó mà  Biggrin

Gracie sắp " hire" mình rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

1 team servers biet 2 thứ tiéng chac Crush sẽ ship từ Cali qua đây quá Rollin Rollin Rollin

sis bé 3 , có can học hỏi gì không ? Lol

Vâng : sẵn học hỏi luôn thể nè Lol
[-] The following 2 users Like Gracie's post:
  • Be 3, Crush
Reply
#24
(12-06-2018, 02:50 PM)Gracie Wrote: 1 team servers biet 2 thứ tiéng chac Crush sẽ ship từ Cali qua đây quá Rollin Rollin Rollin

sis bé 3 , có can học hỏi gì không ? Lol

Vâng : sẵn học hỏi luôn thể nè Lol

Nhờ sis hỏi bé 3 mới biết ...có nhiều "nhân tài"...núp ở........ VB.. Cheer 

hy vọng đươc nhìn thấy dung nhan .....để thoả lòng.........tò mò.............. Lol
[-] The following 1 user Likes Be 3's post:
  • Gracie
Reply
#25
(12-06-2018, 02:50 PM)Gracie Wrote: 1 team servers biet 2 thứ tiéng chac Crush sẽ ship từ Cali qua đây quá Rollin Rollin Rollin

sis bé 3 , có can học hỏi gì không ? Lol

Vâng : sẵn học hỏi luôn thể nè Lol

Xin báo cáo, có thêm 1 người cũng đang núp lùm học hỏi  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 2 users Like duoctue's post:
  • Be 3, Gracie
Reply
#26
(12-06-2018, 02:50 PM)Gracie Wrote: 1 team servers biet 2 thứ tiéng chac Crush sẽ ship từ Cali qua đây quá Rollin Rollin Rollin

sis bé 3 , có can học hỏi gì không ? Lol

Vâng : sẵn học hỏi luôn thể nè Lol


[Image: 154c57fdcde547dd5a6c258a7480d06c.jpg]

Mình cũng cám ơn Gracie, biêt đâu...sẽ có thêm nhiều "khách hàng " kiếm tới mình.....chẳng hạn như anh duoctue và Vâng  Thinking-face4

Biggrin
"Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get" -Forrest Gump
[-] The following 2 users Like Crush's post:
  • Be 3, duoctue
Reply
#27
Duoctue và Vâng. Đám cưới? Oh noooooo.
Hello. 
[-] The following 1 user Likes OneSunday's post:
  • duoctue
Reply
#28
(12-06-2018, 03:47 PM)OneSunday Wrote: Duoctue và Vâng. Đám cưới? Oh noooooo.
Rollin
"Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get" -Forrest Gump
[-] The following 1 user Likes Crush's post:
  • OneSunday
Reply