CRUSH co' ở đây không ?
#1
vào nói chuyện đám cưới cho vui Biggrin
đang buồn ngủ quá .... Lol ....

có idea gì hay please share :sunflower_1f33b:
[-] The following 1 user Likes Gracie's post:
  • Be 3
Reply
#2
Dắt nhau qua bên Las Vegas làm cho nhanh, gọn và lẹ. 👍
Phú quý do Trời
Reply
#3
(12-06-2018, 11:25 AM)Vâng Wrote: Dắt nhau qua bên Las Vegas làm cho nhanh, gọn và lẹ. 👍

khong vuong bận gia đình 2 ben thì chỉ muốn say " I do " cho ròi đó Mr. Vâng Biggrin
Reply
#4
(12-06-2018, 11:37 AM)Gracie Wrote: khong vuong bận gia đình 2 ben thì chỉ muốn say " I do " cho ròi đó Mr. Vâng Biggrin

Nếu vậy thì chúc cô có nhiều nghị lực.
Phú quý do Trời
Reply
#5
(12-06-2018, 11:41 AM)Vâng Wrote: Nếu vậy thì chúc cô có nhiều nghị lực.

dạ cám ơn bác Biggrin
Reply
#6
(12-06-2018, 10:50 AM)Gracie Wrote: vào nói chuyện đám cưới cho vui Biggrin
đang buồn ngủ quá .... Lol ....

có idea gì hay please share :sunflower_1f33b:

Hello Gracie,

Mới vô thôi hà...hôm nay đi làm trễ.  

Gracie muốn bàn về địa điểm hay món ăn cho ngày cưới  Grinning-face-with-smiling-eyes4
"Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get" -Forrest Gump
Reply
#7
(12-06-2018, 11:55 AM)Crush Wrote: Hello Gracie,

Mới vô thôi hà...hôm nay đi làm trễ.  

Gracie muốn bàn về địa điểm hay món ăn cho ngày cưới  Grinning-face-with-smiling-eyes4

món ăn cho ngày cưới truóc đi , chuyẹn địa điem tỉnh sau ...hoàn cảnh tui cô đã biet ròi đó Rollin Rollin
Reply
#8
(12-06-2018, 11:58 AM)Gracie Wrote: món ăn cho ngày cưới truóc đi , chuyẹn địa điem tỉnh sau ...hoàn cảnh tui cô đã biet ròi đó Rollin Rollin

Grinning-face-with-smiling-eyes4 mình thích buffet cho ngày cưới,  khi mọi người có thể đi tới đi lui nói chuyện với nhau, hơn là ngồi yên tại bàn,  có mặc đồ đẹp gì cũng không ai thấy  Grinning-face-with-smiling-eyes4
"Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get" -Forrest Gump
Reply
#9
(12-06-2018, 12:07 PM)Crush Wrote: Grinning-face-with-smiling-eyes4 mình thích buffet cho ngày cưới,  khi mọi người có thể đi tới đi lui nói chuyện với nhau, hơn là ngồi yên tại bàn,  có mặc đồ đẹp gì cũng không ai thấy  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nhieu nguoi vn thì lại nghi kieu buffet thì là ....cheap .... Biggrin khong co nguoi phục vụ Biggrin

mình hieu ý Crush ....boi vay cung hoi* khó long :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#10
(12-06-2018, 12:16 PM)Gracie Wrote: nhieu nguoi vn thì lại nghi kieu buffet thì là ....cheap .... Biggrin khong co nguoi phục vụ Biggrin

mình hieu ý Crush ....boi vay cung hoi* khó long :face-with-tears-of-joy4:

Không đâu Gracie, sẽ có bàn cho người lớn tuổi ngồi với servers..

Còn food sẽ có tôm hùm,  món ăn xen lẫn âu và a'

Thinking-face4
"Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get" -Forrest Gump
Reply
#11
(12-06-2018, 12:32 PM)Crush Wrote: Không đâu Gracie, sẽ có bàn cho người lớn tuổi ngồi với servers..

Còn food sẽ có tôm hùm,  món ăn xen lẫn âu và a'

Thinking-face4

oh vậy catering tìm American company mà họ làm đồ ăn Á-Mỹ luôn ha ? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#12
(12-06-2018, 12:37 PM)Gracie Wrote: oh vậy catering tìm American company mà họ làm đồ ăn Á-Mỹ luôn ha ? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Oh i  can go all day with this topic  Lol

 Người phục vụ phải nói được 2 thứ tiếng,  và phải chuyen nghiệp 

Food sẽ được đặt và đem tới..món ăn sẽ có mỹ,  pháp,  ý và a' ( Japanese,  Chinese...)
Grinning-face-with-smiling-eyes4
"Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get" -Forrest Gump
[-] The following 1 user Likes Crush's post:
  • Be 3
Reply
#13
(12-06-2018, 12:42 PM)Crush Wrote: Oh i  can go all day with this topic  Lol

 Người phục vụ phải nói được 2 thứ tiếng,  và phải chuyen nghiệp 

Food sẽ được đặt và đem tới..món ăn sẽ có mỹ,  pháp,  ý và a' ( Japanese,  Chinese...)
Grinning-face-with-smiling-eyes4

nhiêu khê lắm đa Lol Lol

nguoi phuc vụ tìm đâu ra nè ?? ben mình đâu co đong nguoi Viet nhu ben Cali đau ?
Reply
#14
(12-06-2018, 12:53 PM)Gracie Wrote: nhiêu khê lắm đa Lol Lol

nguoi phuc vụ tìm đâu ra nè ?? ben mình đâu co đong nguoi Viet nhu ben Cali đau ?

....thì hire mình làm wedding planner đi,  cô dâu,  chú rễ chỉ việc enjoy  and chi tiền thôi  :face-with-tears-of-joy4:
"Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get" -Forrest Gump
[-] The following 1 user Likes Crush's post:
  • Gracie
Reply
#15
(12-06-2018, 12:53 PM)Gracie Wrote: nhiêu khê lắm đa Lol Lol

nguoi phuc vụ tìm đâu ra nè ?? ben mình đâu co đong nguoi Viet nhu ben Cali đau ?

Ở đâu cũng có hết đó Gracie, lên mạng tìm chắc sẽ có...

Còn chuyện "ma chê, cưới trách" là thường, nếu có thì làm theo khả năng tài chánh của mình, miễn sao mình thấy thoả mái vui vẽ là được...

Cheer

[-] The following 1 user Likes Mimo's post:
  • Gracie
Reply