Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Hello Phuong Vy
#16
Thế rồi nàng PVy đã ra đi không them ngoảnh lại....

Uả, mm nhớ rồi hôm bửa có nghe nói Christmas PVy sẽ về....hứa thì nhớ giữ lời nha...  Clap Heavy-black-heart4 Rose4

---------------------------------
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ....

----------------------------------
Reply