How to post Image
#1
Upload image to https://postimages.org/
You don't need to register
Click the thumbnail below for more info.

   
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#2
(12-24-2017, 07:56 PM)Người Đưa Tin Wrote: Upload image to https://postimages.org/
You don't need to register
Click the thumbnail below for more info.

Bác NĐT/Mod/Tech cho hỏi là lúc post hình mình click Review, ngoài phần hình hiện ra phía trên, phần edit phía dưới cũng hiện ra hình luôn. Bác coi có cách nào để phần edit phía dưới chỉ hiên ra link (thay vì hình) được không vì nếu muốn đổi hình mình phải delete nguyên hình rồi lại phải đánh máy lại [img]...[/img]? Thanks
Reply
#3
(12-28-2017, 06:27 PM)mod1 Wrote:
(12-27-2017, 11:14 AM)tempura Wrote:
(12-24-2017, 07:56 PM)Người Đưa Tin Wrote: Upload image to https://postimages.org/
You don't need to register
Click the thumbnail below for more info.

Bác NĐT/Mod/Tech cho hỏi là lúc post hình mình click Review, ngoài phần hình hiện ra phía trên, phần edit phía dưới cũng hiện ra hình luôn. Bác coi có cách nào để phần edit phía dưới chỉ hiên ra link (thay vì hình) được không vì nếu muốn đổi hình mình phải delete nguyên hình rồi lại phải đánh máy lại [img]...[/img]? Thanks

Bác click icon hình paper on the far right khi edit thì sẽ thấy text dễ chỉnh hơn Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có cái này thật là tiện. 

Thân mến

NR  Cheer
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#4
(12-28-2017, 06:27 PM)mod1 Wrote: Bác click icon hình paper on the far right khi edit thì sẽ thấy text dễ chỉnh hơn Grinning-face-with-smiling-eyes4

Voila!
Thanks bác Mod1
Reply