Bình minh nơi xứ lạ xa quê
Màu hồng tím mờ mờ hư ảo
Đời là giấc mộng dài mơ dạo
Để một ngày về cõi hư vô…
Tác Giả: ‎Xa Nhung


Tới giờ post hình ...
#1
có ai coi không ?

dòm xuống dưới, thấy ông Pulau đang rình ...chút ông sẽ cởi chuồng ...chạy dòng dòng bứt tóc bứt tai  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
[-] The following 1 user Likes DesertFlower's post:
  • SugarBabe
Reply
#2
Please

Wow...sao đúng lúc quá chị


Em đang rảnh nè  Biggrin   Dance Clap
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
[-] The following 1 user Likes SugarBabe's post:
  • DesertFlower
Reply
#3
Plz don't! Fight
Reply
#4
(11-08-2018, 03:49 PM)SugarBabe Wrote: Please

Wow...sao đúng lúc quá chị


Em đang rảnh nè  Biggrin   Dance Clap

Vậy làm luôn nè ...
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#5
Selfie thôi, không ai chụp cho mình hết  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
[-] The following 1 user Likes DesertFlower's post:
  • SugarBabe
Reply
#6
(11-08-2018, 03:51 PM)Montebello Smog Wrote: Plz don't! Fight

Yêu cầu ông nhắm mắt lại  chair-to-the-head chair-to-the-head Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#7
Wow

Nhìn hình thẩy tươi, trẽ, đẹp ...nè chị


Tóc đẹp...áo màu cam cũng đẹp luôn..màu sáng làm người tươi trẻ lên  Clap
(11-08-2018, 03:51 PM)Montebello Smog Wrote: Plz don't! Fight

vahidrk1 

Coi free còn chê  Rollin
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply
#8
(11-08-2018, 03:58 PM)SugarBabe Wrote: Wow

Nhìn hình thẩy tươi, trẽ, đẹp ...nè chị


Tóc đẹp...áo màu cam cũng đẹp luôn..màu sáng làm người tươi trẻ lên  Clap

vahidrk1 

Coi free còn chê  Rollin

Cám ơn SB Rose4 Cheer , chị hạp với màu peach lắm ...chắc đổi lipstick qua màu peach luôn quá  Rollin


Ông Pulau si tình chị 4 năm rồi đó SB Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
[-] The following 1 user Likes DesertFlower's post:
  • SugarBabe
Reply
#9
(11-08-2018, 04:00 PM)DesertFlower Wrote: Cám ơn SB Rose4 Cheer , chị hạp với màu peach lắm ...chắc đổi lipstick qua màu peach luôn quá  Rollin


Ông Pulau si tình chị 4 năm rồi đó SB Rollin Rollin

Chẳc chị da trắng..nên hạp


Biggrin


Anh Pulau... Lol
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply
#10
Hello
Phú quý do Trời
[-] The following 1 user Likes Vâng's post:
  • DesertFlower
Reply
#11
(11-08-2018, 04:08 PM)SugarBabe Wrote: Chẳc chị da trắng..nên hạp


Biggrin


Anh Pulau... Lol

Cám ơn SB, chị thấy nhỏ trong phim Gạo Nếp nó dùng peach lipstick, đẹp lắm
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
[-] The following 1 user Likes DesertFlower's post:
  • SugarBabe
Reply
#12
(11-08-2018, 04:10 PM)Vâng Wrote: Hello

Mới vào chưa có thấy chi hết.
Phú quý do Trời
[-] The following 1 user Likes Vâng's post:
  • DesertFlower
Reply
#13
(11-08-2018, 04:00 PM)DesertFlower Wrote: Ông Pulau si tình chị 4 năm rồi đó SB Rollin Rollin

Yeah rite! Fight
Reply
#14
(11-08-2018, 04:13 PM)Vâng Wrote: Mới vào chưa có thấy chi hết.

Mi thiệt chưa thấy ? Cho tau coai hình mi với  Please Please
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#15
Bỏ lên hoài chán chết(hình của tau)
Phú quý do Trời
Reply