Bình minh nơi xứ lạ xa quê
Màu hồng tím mờ mờ hư ảo
Đời là giấc mộng dài mơ dạo
Để một ngày về cõi hư vô…
Tác Giả: ‎Xa Nhung


Bề Bề là con gì ?
#1
Sao bây giờ bên VN họ ăn nhiều con gì lạ quá, chưa nghe tên bao giờ !

ACE co biet Bề Bề là con gì không ?

Có một con giống con chuột cũng là một món ăn trong nhà hàng ở VN, họ kêu là con "Dấn" hay gì đó mình không nhớ rõ ...

Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)




Reply
#2
con bề bề còn có những tên khác đó Chàng Hiu .. tôm tít (mantis shrimp)




Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


[-] The following 1 user Likes tuyetvan's post:
  • DesertFlower
Reply
#3
Anh CH thì thấy giống con chuột, chị TVan thì thấy là con tôm tít...
Vậy con"bề bề" vừa lai chuột và tôm.. Lol 

Mà chị TVan có hình chứng minh...còn anh CH thử đưa hình ra coi giống con gì ???? Full-moon-with-face4

[-] The following 1 user Likes Mimo's post:
  • DesertFlower
Reply
#4
hihihi Mimo

CH nói ... con dấn giống con chuột 

Vân nghĩ ... con dấn chắc giống ... con dán ???


Rollin
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


[-] The following 1 user Likes tuyetvan's post:
  • DesertFlower
Reply
#5
Vân tìm "con dấn" trong google image, thì nó ra con này ... chẳng biết nó giống con gì nữa  Rollin



[Image: 7c2ce4ab07e2f3eb97187f5da931085a0286061d.png]


Con gái trước khi dấn thân vào một mối quan hệ, hãy nghe 8 lời khuyên này của cha
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
#6
Cám ơn Tuyết Vân, thì ra Bề Bề là một loài tôm, mà loại tôm này lạ quá, nó có cặp càng giống con bọ ngựa !

Mimo,

Không phải vậy, ý mình là có hai con khác nhau, con bề bề là loài tôm, con "dún" là loài chuột ...; cái lạ là sao hồi ở VN mình không nghe bao giờ ...

Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)




Reply