Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Giảm cân
#16
Bữa nào trước khi đi ngủ uống smoothie mango , khóm , chuối chín , pasionfruits , sáng ngủ dậy thấy nhẹ nhàng chút chút ..

Làm nhiều cách mà ốm hóng nổi...  Thinking-face4
Reply
#17
(11-18-2018, 03:22 PM)Chân Nguyệt Wrote: Bữa nào trước khi đi ngủ uống smoothie mango , khóm , chuối chín , pasionfruits , sáng ngủ dậy thấy nhẹ nhàng chút chút ..

Làm nhiều cách mà ốm hóng nổi...  Thinking-face4

Chi CN,

bữa nào mà bé 3 skip ăn big dinner, thì sáng hôm sau xuống được 2 lbs....

bữa sau ăn bù lại ..... Biggrin  ...... thì cũng ....huề...... Grinning-face-with-smiling-eyes4


Thấy sis chiu khó ăn trái cây, smoothy này nọ.....cộng thêm đi bộ, chạy xe đạp 

là quá tốt............ Thumbs-up4  Thumbs-up4 Thumbs-up4

Tinh thần thoải mái là quan trọng phải không sis... Slightly-smiling-face4
Reply
#18
(11-18-2018, 03:29 PM)Be 3 Wrote: Chi CN,

bữa nào mà bé 3 skip ăn big dinner, thì sáng hôm sau xuống được 2 lbs....

bữa sau ăn bù lại ..... Biggrin  ...... thì cũng ....huề...... Grinning-face-with-smiling-eyes4


Thấy sis chiu khó ăn trái cây, smoothy này nọ.....cộng thêm đi bộ, chạy xe đạp 

là quá tốt............ Thumbs-up4  Thumbs-up4 Thumbs-up4

Tinh thần thoải mái là quan trọng phải không sis... Slightly-smiling-face4

Tinh thần thoải mái quan trọng ..sis nói đúng đó .


Clap
Reply