Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Thứ 3 ...
#76
Chào T,

Hôm bữa có thấy cô nhỏng nhẻo bịnh phải xông gì đó. Sao, cô khỏe lại chưa?
Phú quý do Trời
Reply
#77
(11-09-2018, 10:26 AM)Vâng Wrote: Chào T,

Hôm bữa có thấy cô nhỏng nhẻo bịnh phải xông gì đó. Sao, cô khỏe lại chưa?

Sau khi hỏi thì bắt nồi nc xông, ăn rồi ngủ đến chiều tối hôm qua mới   đi gác gian, bây giờ mới về tới nhà Biggrin. T khoẻ rồi,thanks for asking. How ar u doing?
Sáng ăn cháo thịt bầm hột vịt bách thảo.
[Image: 00-A5-CFA2-3407-4-E3-B-984-C-397-A49-D5-AC9-B.jpg]
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • cook1, Vâng
Reply