Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Thứ 3 ...
#1
Ghiền ăn nho. Mời ngó cho vui  Rollin

[Image: 4-B6-BC221-C9-FB-45-EE-B86-A-0-DED1-DBCEA86.jpg]
Phú quý do Trời
[-] The following 4 users Like Vâng's post:
  • DesertFlower, duoctue, SugarBabe, TanThu
Reply
#2
Em mời uống h20 ạh
   Rollin Rollin

[Image: IMG-20181023-111740.jpg]


[Image: IMG-20181023-111436.jpg]



[Image: IMG-20181023-110548.jpg]
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
[-] The following 4 users Like SugarBabe's post:
  • DesertFlower, duoctue, TanThu, Vâng
Reply
#3
Tau cũng mới mua bịch nho màu hồng, ăn không kịp, nhiều quá sợ nóng  Full-moon-with-face4
Reply
#4
(10-23-2018, 02:27 PM)SugarBabe Wrote: Em mời uống h20 ạh
   Rollin Rollin





[Image: IMG-20181023-110548.jpg]

Chị bốc mấy trái nhãn còn vỏ nhe  Please
[-] The following 1 user Likes DesertFlower's post:
  • SugarBabe
Reply
#5
(10-23-2018, 02:28 PM)DesertFlower Wrote: Tau cũng mới mua bịch nho màu hồng, ăn không kịp, nhiều quá sợ nóng  Full-moon-with-face4

Làm ruou nho uống chị  Cheer


Nhãn da bò...ngọt, cơm dầy lắm chị ...ăn mà mê  Full-moon-with-face4
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
[-] The following 1 user Likes SugarBabe's post:
  • DesertFlower
Reply
#6
(10-23-2018, 02:28 PM)DesertFlower Wrote: Tau cũng mới mua bịch nho màu hồng, ăn không kịp, nhiều quá sợ nóng  Full-moon-with-face4

Ăn nhiều nóng hả?

Ừ, mi bị đau cổ họng
Phú quý do Trời
[-] The following 1 user Likes Vâng's post:
  • DesertFlower
Reply
#7
(10-23-2018, 02:29 PM)SugarBabe Wrote: Làm ruou nho uống chị  Cheer


Nhãn da bò...ngọt, cơm dầy lắm chị ...ăn mà mê  Full-moon-with-face4

Đồ của mi còn ác hơn. Dạo này sao tau thèm ngọt qúa 😩
Phú quý do Trời
[-] The following 2 users Like Vâng's post:
  • DesertFlower, SugarBabe
Reply
#8
(10-23-2018, 02:30 PM)Vâng Wrote: Ăn nhiều nóng hả?

Ừ, mi bị đau cổ họng

hết đau rồi mi

Chỉ khuya qua thôi  Rollin 


(10-23-2018, 02:29 PM)SugarBabe Wrote: Làm ruou nho uống chị  Cheer


Nhãn da bò...ngọt, cơm dầy lắm chị ...ăn mà mê  Full-moon-with-face4

Làm bao lâu mới uống được SB ? Full-moon-with-face4

Giờ nhà chị nhiều rượu lắm, muốn là tích tắc ra một bình  Rollin
Reply
#9
Thích màu nho hơn là ăn nho.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhãn , có lần có người cho nhãn Hawaii, cơm dày và ngọt
[-] The following 2 users Like duoctue's post:
  • DesertFlower, SugarBabe
Reply
#10
(10-23-2018, 02:34 PM)duoctue Wrote: Thích màu nho hơn là ăn nho.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhãn , có lần có người cho nhãn Hawaii, cơm dày và ngọt

Nho thì không có màu tím, sao anh thích được?
Phú quý do Trời
[-] The following 1 user Likes Vâng's post:
  • DesertFlower
Reply
#11
(10-23-2018, 02:32 PM)Vâng Wrote: Đồ của mi còn ác hơn. Dạo này sao tau thèm ngọt qúa 😩

Chắc kỳ này con trai rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Chay
[-] The following 1 user Likes DesertFlower's post:
  • SugarBabe
Reply
#12
(10-23-2018, 02:36 PM)Vâng Wrote: Nho thì không có màu tím, sao anh thích được?


mi noái lái 2 chữ tau bôi đậm coai hắn ra cái chi ... Biggrin


(10-23-2018, 02:34 PM)duoctue Wrote: Thích màu nho hơn là ăn nho.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Nhãn , có lần có người cho nhãn Hawaii, cơm dày và ngọt
[-] The following 1 user Likes DesertFlower's post:
  • SugarBabe
Reply
#13
(10-23-2018, 02:38 PM)DesertFlower Wrote: Chắc kỳ này con trai rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Chay

Coi vậy chứ tịt ngòi rồi 😝
Phú quý do Trời
Reply
#14
(10-23-2018, 02:32 PM)DesertFlower Wrote: hết đau rồi mi

Chỉ khuya qua thôi  Rollin 



Làm bao lâu mới uống được SB ? Full-moon-with-face4

Giờ nhà chị nhiều rượu lắm, muốn là tích tắc ra một bình  Rollin

Chắc 1-2 tuần...lâu rồi em quên... Biggrin
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply
#15
(10-23-2018, 02:40 PM)SugarBabe Wrote: Chắc 1-2 tuần...lâu rồi em quên... Biggrin

vậy cũng nhanh quá ...em có công thức không ? Please

(10-23-2018, 02:40 PM)Vâng Wrote: Coi vậy chứ tịt ngòi rồi 😝

Tại tau nhớ ngày Phụ Nam Vùng Lên  Biggrin
Reply