Vững tin Lời Chúa
#91
[Image: Psalm+9-7+THe+Lord+Has+Established+His+T...t+blue.jpg]
Reply
#92
(2021-05-22, 11:27 AM)DuyVIII Wrote: Dear Lord and Jesus Christ, please, find this woman a job, please.  Amen!

Amen!

Biggrin
⏱️
Phật trí vô biên nhưng chỉ độ người hữu duyên. 
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Reply
#93
cám ơn 2 người có lòng tốt cầu nguyện cho Vân có job

CÁM ƠN CHUÁ ĐẢ TRÃ LỜI CHO LỜI CẦU NGUYỆN NÀY


Thankyou Thankyou Thankyou Thankyou Thankyou

(Phong không đem post này lên , Vân cũng không để ý ... wow , post của Duy cũng được 1 tuổi rồi mà bây giờ Vân mới thấy)
Reply
#94
(2022-05-01, 12:40 AM)tuyetvan Wrote: cám ơn 2 người có lòng tốt cầu nguyện cho Vân có job

CÁM ƠN CHUÁ ĐẢ TRÃ LỜI CHO LỜI CẦU NGUYỆN NÀY


Thankyou Thankyou Thankyou Thankyou Thankyou

(Phong không đem post này lên , Vân cũng không để ý ... wow , post của Duy cũng được 1 tuổi rồi mà bây giờ Vân mới thấy)


Duy has a very good stomach (rất tốt bụng)   Biggrin .
⏱️
Phật trí vô biên nhưng chỉ độ người hữu duyên. 
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Reply