Có gan bước vào
#31
(2020-11-26, 09:22 PM)Tiểu Tà Wrote: Here you go: 346-812-3355.  Call me right now ok numb nuts.

I am transfering.. I am sợ you thằng con nít.

Please
[Image: Signature.gif]  Winking-face4
#32
You are bitch.  I am waiting for you so long numb nuts.
Đừng để suy nghĩ sau đây hiện hữu trong tâm trí bạn ===>

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..


Bởi có câu:

Hãy xin thì sẽ được
Hãy tìm thì sẽ gặp
Hãy gõ thì cửa sẽ mở cho

-----
Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm...bạn nhé.
#33
(2020-11-26, 09:26 PM)NhuCanhVitBay Wrote: I am transfering.. I am sợ you thằng con nít.

Please

Bitch, no excuse.  Call me to prove you are a man ok numb nuts.
Đừng để suy nghĩ sau đây hiện hữu trong tâm trí bạn ===>

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..


Bởi có câu:

Hãy xin thì sẽ được
Hãy tìm thì sẽ gặp
Hãy gõ thì cửa sẽ mở cho

-----
Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm...bạn nhé.
#34
Bitch what are you, a hoe, can't you speak any word? or your heart was falling off?
Đừng để suy nghĩ sau đây hiện hữu trong tâm trí bạn ===>

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..


Bởi có câu:

Hãy xin thì sẽ được
Hãy tìm thì sẽ gặp
Hãy gõ thì cửa sẽ mở cho

-----
Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm...bạn nhé.
#35
Cái thằng stupid này nó post số ĐT nó thiệt nhe bà con. Tui cho trung tâm gọi nó và có phản hồi, còn có GPS luôn. Nhưng  chắc để chọc nó thêm thời gian nữa rồi mới cho nướng đầu nó  . For the time being you are free to call this kid for entertaining 346-812-3355 .

Please
[Image: Signature.gif]  Winking-face4
#36
Next time if I see you bully any other human in here, I will beat you and your mother fucker off ok numb nuts.  Your number is written down, bitch!
Đừng để suy nghĩ sau đây hiện hữu trong tâm trí bạn ===>

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..


Bởi có câu:

Hãy xin thì sẽ được
Hãy tìm thì sẽ gặp
Hãy gõ thì cửa sẽ mở cho

-----
Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm...bạn nhé.
#37
(2020-11-26, 09:32 PM)Tiểu Tà Wrote: Bitch what are you, a hoe, can't you speak any word? or your heart was falling off?

Mầy chỉ giỏi cái mỏ. Con mịa mầy sống ở Tampa, mà thằng cha mầy ở Texas à? Cha mịa mầy bỏ mầy ở desert of arizona hả? Ngu mà bày đặt làm dốtPlease
[Image: Signature.gif]  Winking-face4
#38
(2020-11-26, 09:36 PM)Tiểu Tà Wrote: Next time if I see you bully any other human in here, I will beat you and your mother fucker off ok numb nuts.  Your number is written down, bitch!

Yeah ! I scare! You should be worry about yourseft

Please
[Image: Signature.gif]  Winking-face4
#39
(2020-11-26, 09:43 PM)NhuCanhVitBay Wrote: You have time but I do not. I just want to get thing over with, Would you ? ì so get to the point, đo not ué your mother language since it dose not work on me. I am enjoy to make you fell fussed

Please


Oh yeah, you don't have time to fight with me but have time to bully other human in here bitch and numb nuts?
Đừng để suy nghĩ sau đây hiện hữu trong tâm trí bạn ===>

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..


Bởi có câu:

Hãy xin thì sẽ được
Hãy tìm thì sẽ gặp
Hãy gõ thì cửa sẽ mở cho

-----
Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm...bạn nhé.
#40
(2020-11-26, 09:46 PM)Tiểu Tà Wrote: Oh yeah, you do have time to fight with me but have time to bully other human in here bitch and numb nuts?

So you are tough ! Do you want to finish it some where? Said you are in Tampa, but your phone GPS in Texas. You have a gut or just a mouthpiece?

Please
[Image: Signature.gif]  Winking-face4
#41
(2020-11-26, 09:46 PM)Tiểu Tà Wrote: Oh yeah, you don't have time to fight with me but have time to bully other human in here bitch and numb nuts?

Giống như ông già lừng gù của mầy, Ngu và đần qua 1 đi
[Image: Signature.gif]  Winking-face4
#42
(2020-11-26, 09:49 PM)NhuCanhVitBay Wrote: So you are tough ! Do you want to finish it some where? Said you are in Tampa, but your phone GPS in Texas. You have a gut or just a mouthpiece?

Please

check my phone # and you will see my 17 years in prison record , mother fucker, atlanta USP.  I have something to do in houston bitch.
Đừng để suy nghĩ sau đây hiện hữu trong tâm trí bạn ===>

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..


Bởi có câu:

Hãy xin thì sẽ được
Hãy tìm thì sẽ gặp
Hãy gõ thì cửa sẽ mở cho

-----
Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm...bạn nhé.