Góc Cuối Tuần Lang Thang cuối trời quên lãng .
#1
Testing ...... Tubing ....

Hello  Hello  Hello  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • Be 3
Reply
#2
(05-12-2019, 11:00 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Testing ...... Tubing ....

Hello  Hello  Hello  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon  :banana-skipping-rope-smiley-emotic
 

   Khờ khoẻ quá hen..  Clap

[-] The following 1 user Likes Be 3's post:
  • YeuAnhDaiKho
Reply
#3
Lạc vào rừng Bình minh chim hót .... 
Hello  Hello  Hello  Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • quexua
Reply
#4
Đi coi game ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
Having fun in đà summer

Hello Hello Hello
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
Chừng Khờ đám cưới cho Sầu làm phụ dâu nghen  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#7
(05-14-2019, 02:28 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Chừng Khờ đám cưới cho Sầu làm phụ dâu nghen  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4

Sầu có biết kéo váy không ?  Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • Nhiều Chuyện
Reply
#8
(05-14-2019, 02:49 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Sầu có biết kéo váy không ?  Rollin

Câu này hình như có ý nghĩa khác, trả lời ko cho chắc  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#9
(05-14-2019, 03:04 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Câu này hình như có ý nghĩa khác, trả lời ko cho chắc  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tại dùng chữ phụ dâu cho soang .....

Chạy theo cô dâu kéo váy phụ ... váy cô dâu nặng ... cô dâu kéo theo không nỗi .... phụ kéo ....

Rollin Rollin Rollin Mặc chi mà dài lòng thòng ... mai mốt Khờ mặc quần đùi áo thung ... ăn không sợ bung chĩ ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • Nhiều Chuyện
Reply
#10
Hôm qua chơi nước về bịnh luôn ...


Hello Hello Hello
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
[-] The following 1 user Likes YeuAnhDaiKho's post:
  • quexua
Reply
#11
Sailing

[Image: B7-C6-C692-BC99-4-B00-9563-1976-DB27-C737.png]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
Khờ rất thích sailing ... thã neo theo chiều gió và điều khiến con diều 

[Image: D228194-E-BF0-C-4287-A2-EE-BE74588-FD0-F4.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#13
Khờ đang coi bắn pháo bông ... 

Đứng trong phòng nhìn ra Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
Màn đêm buông xuống ... tiếng sóng rì rào ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
Ỡ đây họ cho đốt pháo bông tự do vào ngày lễ ... nhà ai cũng đốt ... nhà ven sông họ đốt rất nhiều vào tối thứ 7 ...Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply