Thơ Thao Thức - Nguyễn Thành Sáng
#12
[Image: images?q=tbn:ANd9GcQmBwmEzJnziR2sAsWfYNa...bKZzQeuNqy]


KẺ TÌNH SI

Có kẻ si tình ngất ngưởng say
Có đêm thổn thức lệ vơi đầy
Có yêu mới biết sầu vương gió
Có hận suy ra khổ vấn nầy
Có ghét chi chăng mà lạnh nhạt
Có hờn cũng chớ để tình phai
Có đau mới thấm tình si dại
Có kẻ si tình ngất ngưởng say...
 
                               T.M
 
Kẻ Si Tình

Không em lẽ sống hết còn say
Không điệp du dương trổi nhớ đầy
Không những chiều tà reo ngọn gió
Không mừng ánh tỏ phả vầng mây
Không hờn dỗi trách…Tình trôi nhạt?
Không vuốt ve thương…Ai bảo phai?
Không thể qua đi thời tuổi dại
Không em lẽ sống hết còn say……
 
                                  NTS
Reply


Messages In This Thread
RE: Thơ Thao Thức - Nguyễn Thành Sáng - by Nguyễn Thành Sáng - 04-19-2018, 01:10 AM
Thơ Gửi Bạn Lòng - by Nguyễn Thành Sáng - 05-07-2019, 09:13 AM