Đi siêu thị
#2
Hôm nay siêu thị Tàu khách hàng mua 1 l dầu ăn hạt Hướng Dương thôi.
Mình thì không sao , nấu ăn ít dùng tới. ..
Mắc công đi bộ cho tiêu mở
Be Vegan, make peace.
Reply


Messages In This Thread
Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-09, 04:12 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-12, 01:03 PM
RE: Đi siêu thị - by ngap_ruoi - 2022-05-12, 01:27 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-13, 02:09 PM
RE: Đi siêu thị - by ngap_ruoi - 2022-05-13, 03:55 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-13, 04:26 PM
RE: Đi siêu thị - by ngap_ruoi - 2022-05-13, 05:55 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-14, 02:46 AM
RE: Đi siêu thị - by SugarBabe - 2022-05-12, 07:02 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-05-13, 02:02 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-06-22, 02:26 PM
RE: Đi siêu thị - by ngap_ruoi - 2022-06-22, 03:16 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-06-22, 04:41 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-10-04, 12:52 PM
RE: Đi siêu thị - by Chân Nguyệt - 2022-12-11, 03:24 PM