Nên gọi ai để họ clean ??? ....
#35
Có người deleted cái post của mình Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c, hy vọng vết thương sớm lành. 

Nếu mới bị trày chân/tay,mình rửa vết thương có chút soap + nc lạnh cho sạch, sau đó thoa Neosporin tránh nhiễm trùng.

[Image: 5-C50-CF99-5-CD7-4809-8-CE6-579-DE6-EF49-CE.jpg]

Dùng Liquid bandage khi đi tắm, có thể giúp không rát/đau ở vết thương, very helpful. Ban đầu thoa một lớp hơi đau nhưng khi khô sẽ hết.
[Image: 6-E30-A9-A8-5-C8-E-41-CC-BE5-E-D5-AF41706-CA8.jpg]

2 thứ này rất tốt, ở nhà mình nên có.
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply


Messages In This Thread
RE: Nên gọi ai để họ clean ??? .... - by TeaOla - 2021-09-17, 10:39 PM