Nồi cơm AROMA
#11
(2019-08-13, 12:22 PM)Mimo Wrote:  Bé 3, nồi này Mm có thử 1 lần nhưng nấu hơi ướt cơm hơn Tiger.
Lý do nồi Tiger nấu ngon hơn vì có chổ thoát hơi nước phía sau...

Bé Ba,
chị xài nồi này rồi, giống MM nói cơm hơi ướt và còn ít nước đọng  dưới đáy nồi. Nồi Nhật mắc  và mau tróc quá.
Reply


Messages In This Thread
Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-07-30, 02:09 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by SugarBabe - 2019-07-30, 02:24 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-07-30, 02:32 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by SugarBabe - 2019-07-30, 02:42 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-07-30, 03:02 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Gracie - 2019-07-30, 03:44 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-07-30, 03:58 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-13, 12:22 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Xitrum - 2019-08-13, 01:16 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-14, 10:26 AM
RE: Nồi cơm AROMA - by Xitrum - 2019-08-14, 01:19 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-15, 01:07 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Gracie - 2019-08-15, 01:08 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-15, 01:17 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-08-15, 03:23 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Hoa Lan - 2019-08-15, 03:31 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-08-15, 03:35 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Hoa Lan - 2019-08-15, 03:48 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-08-15, 04:04 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Hoa Lan - 2019-08-15, 04:10 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by chimxanh - 2019-08-16, 08:37 AM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-08-16, 03:12 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Hoa Lan - 2019-08-16, 03:16 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-16, 10:19 AM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-08-16, 03:21 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-19, 11:05 AM
RE: Nồi cơm AROMA - by chimxanh - 2019-08-16, 08:31 AM
RE: Nồi cơm AROMA - by Hoa Lan - 2019-08-13, 12:50 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Hoa Lan - 2019-08-13, 01:09 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Gracie - 2019-08-15, 01:20 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-15, 01:37 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Gracie - 2019-08-15, 01:51 PM