Nồi cơm AROMA
#6
nhà mình xài nồi nau com_ của Mỹ bán trong Macys , loại nhỏ , Ba mẹ mình nau 1 làn xong để tủ lanh an Nguyen tuần ...thay cũng work ok lam ,,mình đem nau xôi luôn , ra cũng ngon Lol Lol ...mà xài vài nam luôn ròi đó Biggrin

noi cua sis bé 3 post mau mã nhìn cung de thuong Tulip4
[-] The following 1 user Likes Gracie's post:
  • Be 3
Reply


Messages In This Thread
Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-07-30, 02:09 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by SugarBabe - 2019-07-30, 02:24 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-07-30, 02:32 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by SugarBabe - 2019-07-30, 02:42 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-07-30, 03:02 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Gracie - 2019-07-30, 03:44 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-07-30, 03:58 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-13, 12:22 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Xitrum - 2019-08-13, 01:16 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-14, 10:26 AM
RE: Nồi cơm AROMA - by Xitrum - 2019-08-14, 01:19 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-15, 01:07 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Gracie - 2019-08-15, 01:08 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-15, 01:17 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-08-15, 03:23 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Hoa Lan - 2019-08-15, 03:31 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-08-15, 03:35 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Hoa Lan - 2019-08-15, 03:48 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-08-15, 04:04 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Hoa Lan - 2019-08-15, 04:10 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by chimxanh - 2019-08-16, 08:37 AM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-08-16, 03:12 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Hoa Lan - 2019-08-16, 03:16 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-16, 10:19 AM
RE: Nồi cơm AROMA - by Be 3 - 2019-08-16, 03:21 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-19, 11:05 AM
RE: Nồi cơm AROMA - by chimxanh - 2019-08-16, 08:31 AM
RE: Nồi cơm AROMA - by Hoa Lan - 2019-08-13, 12:50 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Hoa Lan - 2019-08-13, 01:09 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Gracie - 2019-08-15, 01:20 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Mimo - 2019-08-15, 01:37 PM
RE: Nồi cơm AROMA - by Gracie - 2019-08-15, 01:51 PM