Gửi Diệu Âm
#9
0
0
(08-12-2019, 10:55 AM)Nhiếu chuyệnf Wrote: [quote pid='169021' dateline='1565623910']

Xờiiiiiiiiiiiiiii! tưởng gì ghê gớm lắm, bộ NC từ cung trăng rớt xuống hay seo dị?
Bên Vf chửi LC từ năm này qua tháng nọ có thấy Modsvf nhúc nhích gì đâu, để Tinhoi2 ra tay dọn sạch sẽ dùm cho vf, bầu cho cô ta lên chức Mod trưởng có ní hơn Clap

Dieuam này vô trang Web nào là đòi nắm quyền trang Web đó, trong khi đó cô ta chỉ là members. Vậy mà không có Mod nào của website nào kên tiếng sửa lưng hay cảnh cáo cô ta. Hồi trước trong Vietbest này dieuam cũng làm vậy mà Mod trong đây cũng không ai chịu cảnh cáo cô ta để giữ luật lệ trang Web. Ai cũng bắt chước cô ta dành quyền với Mod thì còn gì là uy quyền cả Mods. Dieuam muốn có quyền như Mod thì phải được chủ Web công Nhận là Mod, vậy mới đúng. Thế mà không có Web nào trừng trị được cô ta. Chuyện lạ đến khó tin nhưng có thật. Bạn có phải là Dieuam không.
[/quote]

 seo bạn này bứt xức vậy cà, có phải là kẻ thù của Tinhoi2 phải hem.
tui là hỏng phải Dieuam mà là Diuem, dược hem Biggrin
Reply


Messages In This Thread
Gửi Diệu Âm - by Rắn thần - 06-08-2019, 12:11 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Nhớ Diệu Âm - 07-19-2019, 07:43 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by dieuam 1 - 08-11-2019, 09:41 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Rắn thần giả - 08-11-2019, 10:20 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by dieuam 1 - 08-11-2019, 10:28 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Nhiều chuyện. - 08-12-2019, 09:35 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-12-2019, 10:31 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Nhiếu chuyệnf - 08-12-2019, 10:55 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-12-2019, 11:07 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Nhiều chuyện - 08-12-2019, 12:40 PM
Kılıf ve Kapaklar - by TurgayLal - 08-19-2019, 03:19 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Phoóng viên - 08-12-2019, 01:23 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-12-2019, 01:27 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-12-2019, 01:35 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-12-2019, 01:43 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-12-2019, 01:55 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-13-2019, 07:47 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Bella - 08-13-2019, 05:46 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-18-2019, 12:56 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-19-2019, 09:47 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-19-2019, 02:32 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-19-2019, 02:57 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-19-2019, 03:05 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-12-2019, 01:45 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-12-2019, 02:13 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Thầy Đời - 08-17-2019, 10:28 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Em bé mù chữ - 08-17-2019, 10:10 AM
pgueaia - by Billieanexy - 08-19-2019, 02:54 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by tinhlang - 08-19-2019, 03:36 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-19-2019, 03:40 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by tinhlang - 08-19-2019, 04:10 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-19-2019, 04:10 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-19-2019, 04:14 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-19-2019, 07:42 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Bella - 08-19-2019, 10:52 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-20-2019, 05:27 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-20-2019, 05:33 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by tình ôi - 08-20-2019, 08:06 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-20-2019, 11:48 AM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-20-2019, 12:35 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-20-2019, 09:26 PM
RE: Gửi Diệu Âm - by Guest - 08-21-2019, 02:06 AM