Đần vs Ngáo ....
#5
(04-25-2019, 11:13 AM)caothang Wrote: theo thiển ý

người ngu là kẻ chưa khôn
người đần là kẻ không bao giờ khôn
còn ngáo thì hiểu làm sao
tuỳ theo chử ngáo ghép vần hay không

ngáo -- là ngu ngơ , khù khờ
ngáo ộp -- nhân vật hư cấu dùng để doạ trẻ con và sau này dùng trong chính trường chỉ những kẻ chỉ có bề ngoài mà không có nội dung
ngáo đá -- ảo giác , hoang tưởng khi dùng thuốc kích thích
ngơ ngáo -- là ngơ ngác , ngạc nhiên , ngỡ ngàng
ngỗ ngáo -- là ngỗ ngược , ngông nghênh , nghịch ngợm và ngu ngốc

đọc mấy chữ này làm trẹo miệng luôn Rolling-on-the-floor-laughing4
I’m ready for a new chapter in my life 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply


Messages In This Thread
Đần vs Ngáo .... - by TeaOla - 04-25-2019, 01:22 AM
RE: Đần vs Ngáo .... - by caothang - 04-25-2019, 11:13 AM
RE: Đần vs Ngáo .... - by TeaOla - 04-29-2019, 12:19 AM
RE: Đần vs Ngáo .... - by TeaOla - 04-29-2019, 12:15 AM
RE: Đần vs Ngáo .... - by Vâng - 01-22-2020, 03:57 PM