chi. Dessert Flower oi*
#5
0
0
(01-10-2019, 12:17 PM)Mimo Wrote: Tội chị DF, giờ lo ôm show nên đâu có thời gian mà nấu nướng...Thôi ráng chờ hết tuần này coi nha Gracie... Tulip4

Mimo nói đúng rồi Thumbs-up4 10_point , chị đang tập hát bài song ca, mình còn 2 tuần nữa là trình diễn rồi  :slightly-smiling-face4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
[-] The following 3 users Like DesertFlower's post:
  • Bella, Gracie, Phương Vy
Reply


Messages In This Thread
chi. Dessert Flower oi* - by Gracie - 01-10-2019, 11:47 AM
RE: chi. Dessert Flower oi* - by Mimo - 01-10-2019, 12:17 PM
RE: chi. Dessert Flower oi* - by DesertFlower - 01-10-2019, 04:46 PM
RE: chi. Dessert Flower oi* - by Phương Vy - 01-10-2019, 12:26 PM
RE: chi. Dessert Flower oi* - by DesertFlower - 01-10-2019, 04:47 PM
RE: chi. Dessert Flower oi* - by Phương Vy - 01-10-2019, 04:58 PM
RE: chi. Dessert Flower oi* - by DesertFlower - 01-10-2019, 04:45 PM
RE: chi. Dessert Flower oi* - by Gracie - 01-10-2019, 05:05 PM
RE: chi. Dessert Flower oi* - by DesertFlower - 01-10-2019, 05:27 PM
RE: chi. Dessert Flower oi* - by Phương Vy - 01-10-2019, 06:48 PM
RE: chi. Dessert Flower oi* - by TeaOla - 01-11-2019, 06:19 AM