Bậc Hiền Triết & Bậc Hiền Trí
#1
Information 
BẬC HIỀN TRIẾT (Sapurisa) và BẬC HIỀN TRÍ (Paṇdita)

Sư Sán Nhiên giảng


Bậc hiền triết (Sapurisa) là người đạo đức, lương thiện, ăn hiền ở lành, nhưng chưa khôn khéo và trí tuệ như Bậc Hiền Trí.

Người Nhị Nhân (*) có thể là một bậc hiền-triết nhưng phải là Người Tam Nhân mới có thể là bậc hiền-trí.

Bậc hiền triết có đủ 7 pháp như sau:

1. Tri Nhân: Hiểu biết rõ nhân của tất cả Pháp. Biết sự hiền lành là nhân của sự an vui. Biết sự hung ác là nhân của sự khổ não.

2. Tri Quả: Hiểu biết rõ cái quả của tất cả Pháp. Biết sự an vui là quả của sự hiền lành. Biết sự khổ não là quả của sự hung ác.

3. Tri Kỷ: Hiểu biết rõ vị trí mình, trình độ của mình đến đâu rồi hành theo cho phù hợp. Biết người, biết ta.

4. Tri Bỉ: Hiểu biết về người, về hội chúng mà mình hội nhập. Tri Kỷ, Tri Bỉ là biết người biết ta. Không vong kỷ lợi tha, tức là không hy sinh mình hết cho người. Làm việc gì cũng phải lợi mình lợi người mới nên làm.

5. Tri Độ: Hiểu biết chuyên nghề lành để nuôi mạng, và thường biết tiết độ trong sự ăn uống.

6. Tri Thời: Hiểu biết dùng thời giờ, biết giờ nào phải làm việc nào. Làm việc đúng thời và hợp thời, không làm việc phi thời.

7. Tri Hội: Biết tùy cơ ứng biến, ở trong hội chúng biết cách ứng xử, nói năng, hành động cách nào cho dễ việc tiếp dẫn người. Người biết tri hội là trong hội chúng đông người không bàn luận về chính trị hay tôn giáo. Đức Phật có bốn hội chúng là Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, và tứ chúng đồng tu.

#SưSN


(*) Nhị Nhân là người chỉ 2 nhân, đó là nhân Vô Tham và Vô Sân, thiếu đi nhân Vô Si (trí tuệ). Người nhị nhân thì kiếp sống này dù cho có thể là bậc vĩ nhân, có thể là người thông minh giỏi giang, học cao hiểu rộng, thông kim bát cổ .v.v... nhưng không thể đắc Định (samadhi hoặc Jhana), không thể chứng đạo trong kiếp sống hiện tại này. (anattā chú thích)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 6 users Like anattā's post:
  • Ech, Mãi Yêu Thương, Rau Sam, SugarBabe, suomi, Xí Xọn
Reply
#2
Chưa đúng, bậc hiền triết và bậc hiền trí là người giữ được lục căn thanh tịnh. Biết hết các thứ như bạn nói mà không giữ được lục căn thanh tịnh thì cũng như không.
Reply
#3
[Image: 242605895_395075748649346_37404905385354...e=618C9BE8]


Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du
Kỳ vị sinh tử sự
Giáo hóa độ xuân thu.

*****

I

Một bình bát đựng cơm ngàn nhà
Một thân đi vạn dặm
Chỉ vì việc sống sự chết
Ngày nay qua ngày khác giáo hóa độ chúng sanh.


II

Một bát cơm ngàn nhà
Một thân ngàn dặm xa
Riêng vì sự sinh tử
Độ nhận tháng ngày qua.


III

Một bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem trần thế
Mây trắng hỏi đường qua

***
*

Sưu tầm
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 2 users Like anattā's post:
  • Ech, Rau Sam
Reply
#4
(2021-10-13, 04:51 PM)ximuoi Wrote: Chưa đúng, bậc hiền triết là người giữ được lục căn thanh tịnh. Biết hết các thứ như bạn nói mà không giữ được lục căn thanh tịnh thì cũng như không.

Ximuoi đọc bài post không chịu suy nghĩ để hiểu mà cứ phán bừa.

Bậc hiền triết như bài trên tùy theo người Nhị Nhân hay Tam Nhân. Bậc hiền triết mà có đủ Tam Nhân thì mới có thể lục căn thanh tịnh. Trong bài đó sư Sán Nhiên chỉ nói những điểm (pháp) ở một bậc hiền triết có được. Còn có đắc định và chứng ngộ thì bậc hiền triết đó phải có đầy đủ Tam Nhân. Bậc hiền triết theo Phật giáo nguyên thủy thì chưa chắc là người có đủ Tam Nhân.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • Rau Sam
Reply
#5
(2021-10-13, 04:51 PM)ximuoi Wrote: Chưa đúng, bậc hiền triết và bậc hiền trí là người giữ được lục căn thanh tịnh. Biết hết các thứ như bạn nói mà không giữ được lục căn thanh tịnh thì cũng như không.


Cho ví dụ cụ thể luôn. Một người đăng đàn thuyết pháp nói thánh nói tướng nói đạo đức cho dữ nhưng khi bị ai khác chất vấn mà liệu mình cải không lại nên lièn xách dao đòi chém người ta, thế là hiền triết và hiền trí gì cũng đi đời nhà ma. Việc đó gọi là không giữ được lục căn thanh tịnh. Muốn có lục căn thanh tịnh thì bên trong người đó phải có thiên đàng hay niết bàn , sau đó mới có thể thành hiền triết, hiền trí.
Reply
#6
(2021-10-13, 05:01 PM)ximuoi Wrote: Cho ví dụ cụ thể luôn. Một người đăng đàn thuyết pháp nói thánh nói tướng nói đạo đức cho dữ nhưng khi bị ai khác chất vấn mà liệu mình cải không lại nên lièn xách dao đòi chém người ta, thế là hiền triết và hiền trí gì cũng đi đời nhà ma. Việc đó gọi là không giữ được lục căn thanh tịnh. Muốn có lục căn thanh tịnh thì bên trong người đó phải có thiên đàng hay niết bàn , sau đó mới có thể thành hiền triết, hiền trí.

Đọc lại cái post # 4 mà anattā mới giải thích cho ximuoi đó rồi hãy phán bừa. Lập lại, bài viết đó là sư SN giảng theo cái nhìn của Phật pháp về hai từ ngữ Hiền triết và Hiền trí. Ximuoi có thấy ghi chú hai danh từ Phạn ngữ trong bài của sư đó không? Cho nên nếu ximuoi muốn nói thì nên nói theo sự giải thích và định nghĩa của sư.

Danh có chánh ngôn mới thuận.

Việc quan niệm riêng tư của ximuoi về từ ngữ hiền triết và hiền trí như thế nào thì tôi miễn bàn. Đừng có đem cái hiểu riêng của ximuoi về hiền triết và hiền trí mà áp đặt và uốn cong cái nhìn của Phật pháp về hai danh từ này.

Còn ximuoi thích giảng thuyết thì cứ mở thread khác ra giảng về hiền triết và hiền trí. Làm ơn.

Hy vọng tôi nói vậy, ximuoi hiểu.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • Rau Sam
Reply
#7
(2021-10-13, 04:58 PM)anattā Wrote: Ximuoi đọc bài post không chịu suy nghĩ để hiểu mà cứ phán bừa.

Bậc hiền triết như bài trên tùy theo người Nhị Nhân hay Tam Nhân. Bậc hiền triết mà có đủ Tam Nhân thì mới có thể lục căn thanh tịnh. Trong bài đó sư Sán Nhiên chỉ nói những điểm (pháp) ở một bậc hiền triết có được. Còn có đắc định và chứng ngộ thì bậc hiền triết đó phải có đầy đủ Tam Nhân. Bậc hiền triết theo Phật giáo nguyên thủy thì chưa chắc là người có đủ Tam Nhân.


Kinh sách đầy dẫy đến mấy ngàn cuốn nói về đủ thứ chuyện không thiếu thứ gì nhưng sở dĩ người ta học mà không ai thành ra cái thứ gì hết là có nguyên do. Vì thế việc quan trọng là mình phải tìm ra cách học để thành được một thứ gì, các thứ cao siêu quá coi chừng chính các loại đó đưa người ta vô con đường tăm tối , càng học càng đi xa chánh đạo. Đó là lý do các thánh nhân mới ra đời.
Reply
#8
(2021-10-13, 05:22 PM)ximuoi Wrote: Kinh sách đầy dẫy đến mấy ngàn cuốn nói về đủ thứ chuyện không thiếu thứ gì nhưng sở dĩ người ta học mà không ai thành ra cái thứ gì hết là có nguyên do. Vì thế việc quan trọng là mình phải tìm ra cách học để thành được một thứ gì, các thứ cao siêu quá coi chừng chính các loại đó đưa người ta vô con đường tăm tối , càng học càng đi xa chánh đạo. Đó là lý do các thánh nhân mới ra đời.

Cái gì mà cao siêu? Ximuoi cứ thích tưởng tượng rồi phán ẩu không hè.

Nói chuyện có vẻ cao siêu là ximuoi đó. Thiệt là khổ. Tự mình nói chuyện cao siêu hoài hoài đó mà không còn nhận ra, thì hẳn là có vấn đề, something wrong rồi. Ximuoi mở miệng ra là THIÊN ĐÀNG và NIẾT BÀN không thôi. Rồi quay lại phê phán người khác nói chuyện cao siêu. Cái bài sư giảng đó có gì là cao siêu, chỉ là những lẽ luân lý, đức tánh thông thường, chắc hẳn có người có được những đức tánh đó mà ( 7 pháp), phải không.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • Rau Sam
Reply
#9
(2021-10-13, 05:31 PM)anattā Wrote: Cái gì mà cao siêu? Ximuoi cứ thích tưởng tượng rồi phán ẩu không hè.

Nói chuyện có vẻ cao siêu là ximuoi đó. Thiệt là khổ. Tự mình nói chuyện cao siêu hoài hoài đó mà không còn nhận ra, thì hẳn là có vấn đề, something wrong rồi. Ximuoi mở miệng ra là THIÊN ĐÀNG và NIẾT BÀN không thôi. Rồi quay lại phê phán người khác nói chuyện cao siêu. Cái bài sư giảng đó có gì là cao siêu, chỉ là những lẽ luân lý, đức tánh thông thường, chắc hẳn có người có được những đức tánh đó mà ( 7 pháp), phải không.


Có những người sinh ra là để làm những chuyện vĩ đại.
Reply
#10
Cái nick ximuoi này tối ngày đi làm phiền người khác, kiếm chuyện với các members. Làm bộ khùng điên để muốn nói gì thì nói. chair-to-the-head
[Image: funnyfrog.png]
[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • Rau Sam
Reply
#11
Người trên cõi đời , ai cũng tham lam , cầu danh cầu lợi.  Cửa Phật giác ngộ khác xa phàm tục , giữ yên cõi lòng , mặc thân biến chuyển . Tam giới đều chẳng có ai yên phận .Kinh Phật dạy rằng : Còn cầu cạnh thì còn khổ não , người không cầu cạnh mới yên vui .
Reply
#12
223110697
Reply
#13
(2021-10-13, 05:56 PM)ximuoi Wrote: Có những người sinh ra là để làm những chuyện vĩ đại.

(2021-10-13, 06:32 PM)ximuoi Wrote: Người trên cõi đời , ai cũng tham lam , cầu danh cầu lợi.  Cửa Phật giác ngộ khác xa phàm tục , giữ yên cõi lòng , mặc thân biến chuyển . Tam giới đều chẳng có ai yên phận .Kinh Phật dạy rằng : Còn cầu cạnh thì còn khổ não , người không cầu cạnh mới yên vui .

 Vậy thì mời ximuoi mở thread mà làm những chuyện vĩ đại của mình.

Tôi định mở cái thread này ra, đăng những bài ngăn ngắn về Phật pháp nguyên thủy, mà ximuoi vào nói chuyện huề vốn, nói phong long làm loãng, làm lạc đề cái thread của tôi rồi.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 2 users Like anattā's post:
  • Rau Sam, TTTT
Reply
#14
(2021-10-13, 07:30 PM)anattā Wrote:  Vậy thì mời ximuoi mở thread mà làm những chuyện vĩ đại của mình.

Tôi định mở cái thread này ra, đăng những bài ngăn ngắn về Phật pháp nguyên thủy, mà ximuoi vào nói chuyện huề vốn, nói phong long làm loãng, làm lạc đề cái thread của tôi rồi.

Anh xóa cái thread này, và mở lại thread khác. Ximuoi vô phá nữa, anh nhờ mod can thiệp.
[Image: funnyfrog.png]
[-] The following 4 users Like Ech's post:
  • anattā, Bella, LeThanhPhong, Rau Sam
Reply